Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 5 grudnia. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
29/01/2018 - 18:35

Strzelcy podhalańscy muszą wrócić na Sądecczyznę! Rośnie mur poparcia [WIDEO]

Zwolennicy projektu Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” mówią jasno: na Sądecczyznę musi wrócić jednostka wojskowa, nawiązująca do tradycji okrytego chwałą 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. A słowo z wolna staje się ciałem.

Starania o przywrócenie Sądecczyźnie jednostki wojskowej, odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, zdominowały dzisiejsze opłatkowe zebranie członków SKT "Sądeczanin" w Marcinkowicach. Uchwała w tej sprawie podpisana została 4 grudnia podczas Walnego Zjazdu delegatów stowarzyszenia w nowosądeckim Ratuszu. Ale członkowie SKT "Sądeczanin" nie lubią bezczynnie czekać na to, co przyniesie im bieg zdarzeń. Postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce i dać rządowi w Warszawie dowód, jak silna jest wola lokalnej społeczności.

Ponieważ w skład stowarzyszenia nie wchodzą czcze gaduły ale ludzie czynu, zabrali się za sprawę jak należy. Przede wszystkim koordynowanie starań o przywrócenie jednostki wojskowej na Sądecczyznę powierzone zostało burmistrzowi Starego Sącza, Jackowi Lelkowi, sprawdzonemu samorządowcowi, mężczyźnie, który zawsze z sukcesem kończy to, co rozpoczyna. Trudno nie przyznać mu racji, gdy przedstawia argumenty za kontynuowaniem tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Zobacz: Minister Wiesław Janczyk: jednostka wojskowa powinna wrócić do Nowego Sącza

Uroczyste historyczne podpisanie apelu odbyło się 28 stycznia o godzinie 13:00 w murach Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach - w instytucji, która sama też kształci młodzież do służby wojskowej. Marcinkowice to również miejsce przełomowych wydarzeń historycznych, nie dziwi więc fakt wyboru tego właśnie miejsca.

"Za" jest Wiesław Janczyk, wiceminister finansów, "za" jest Barbara Bartuś - Poseł na Sejm RP, "za" jest Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, podobnie jak Leszek Zegzda, członek zarządu województwa; "za" są również Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza, Wojciech Piech, wiceprezydent Nowego Sącza, Marek Pławiak, starosta nowosądecki, Karol Górski, starosta gorlicki, Tadeusz i Jerzy Giza czyli syn i wnuk generała Józefa Gizy, Zygmunt Berdychowski - Prezes SKT "Sądeczanin", ks. Jerzy Jurkiewicz, prepozyt Kapituły Kolegiackiej Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Mariusz Cygnar - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Nowym Sączu, prof. Julian Dybiec, Ryszard Fryc i wielu innych... W komitecie honorowym, starającym się o przywrócenie Nowemu Sączowi jednostki wojskowej jest już ponad 50 najbardziej rozpoznawalnych osób, w tym cały szereg głównodowodzących służb mundurowych.

 

Ale to nie wystarczy, dlatego pomysłodawcy przywrócenia Nowemu Sączowi jednostki wojskowej apelują o podpisywanie apeli w tej sprawie nie tylko rady gmin i powiatów ale także mieszkańców. Im więcej zgromadzimy podpisów, tym większa szansa, że rząd - jak mówi burmistrz Jacek Lelek - słuchający obywateli - zdecyduje się na uszanowanie tradycji. Można już chyba śmiało stwierdzić, że cała Sądecczyzna popiera ową ideę - nigdzie nie słychać słów krytyki.

Sprawa wokół której jednoczą się wszyscy, zarówno ze środowisk politycznych, samorządowych szczeblu wojewódzkiego, powiatowego, na obszarze gmin, miast, przedstawiciele świata nauki, edukacji, kultury, historycy, społecznicy, służby mundurowe na czele z policją, strażą pożarną, strażą graniczną, służbą więzienną, wojskową komendą uzupełnień harcerstwem, związkiem strzeleckim, nie należy do codzienności. Wyraźnie widać, że kroi się coś wielkiego, coś czego Sądecczyzna dawno nie miała.

Podczas uroczystego podpisania apelu w niedzielę gościnnie wystąpiła grupa rekonstrukcyjna w historycznych mundurach Strzelców Podhalańskich pod kierownictwem Stanisława Szambelana.

Treść apelu:

APEL

poparcia


dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu
odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

 

Dnia 14 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na obronność oraz wzrost liczebności sił zbrojnych do przeszło 200 tysięcy.

W okresie międzywojennym w Nowym Sączu stacjonował 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Powstał na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, wsławił się w walkach
w latach 1918-1920 na Spiszu i Orawie, Śląsku Cieszyńskim, Małopolsce oraz wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku w ramach II Brygady Górskiej Pułk walczył w obronie Nowego Sącza.

Odwołując się do tradycji stacjonującej w okresie międzywojennym jednostki stwierdzamy, że przywrócenie jej do Nowego Sącza leży w interesie obronności kraju,
jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walk
o niepodległość naszej Ojczyzny.

To ta Ziemia Sądecka zrodziła oddanych sprawie Ojczyzny bohaterów. Piękne karty historii zapisały takie postaci jak gen. Józef Giza - generał brygady Wojska Polskiego, Józef Bieniek - żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, gen. Michał Gałązka - pułkownik artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych, gen. Franciszek Gągor - generał Wojska Polskiego, Kazimierz Pieracki - żołnierz Legionów Polskich, Roman Stramka - słynny kurier górski z czasów II Wojny Światowej, Julian Zubek ps. „Tatar” - major 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, gen. Józef Kustroń – generał Brygady Wojska Polskiego i wiele innych.

Budującym argumentem jest również fakt, że wojskowe tradycje patriotyczne ukształtowały właściwe wzorce w młodym pokoleniu. Dobitnym przejawem są szkoły
i organizacje kształcące młodych Sądeczan w duchu przywiązania i szacunku do munduru.

Jesteśmy toteż przekonani, iż gwarantem obronności jest oddanie i poświęcenie
w imię fundamentalnych wartości jakie zostały zaszczepione na Sądecczyźnie. Powierzenie tym samym misji obronności przygranicznej Ziemi Sądeckiej na czele z królewskim miastem Nowy Sącz byłoby przedsięwzięciem słusznym i dumą dla jej mieszkańców.

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości Zawsze Wierni Sądeczanie

Komitet honorowy

zawiązany w celu podjęcia działań na rzecz lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu
odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich:
SKŁAD:

1. Ryszard Nowak – Prezydent Nowego Sącza
2. Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki
3. Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza
4. Jerzy Giza
5. Zygmunt Berdychowski – Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
6. Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko
7. Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna
8. ks. Jerzy Jurkiewicz – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Św. Małgorzaty w Nowym Sączu                  
9. Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Starego Sącza
10. Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
11. Leszek Migrała
12. Leszek Zakrzewski
13. Wojciech Piech – Wiceprezydent Nowego Sącza
14. Waldemar Kuźma – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
15. Stanisław Pasoń – Radny Województwa Małopolskiego
16. Mariusz Cygnar – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
17. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
18. ppłk Henryk Kiełbasa  - Wojskowy Komendant Uzupełniający w Nowym Sączu
19. bryg. ZS Sławomir Szczerkowski - Dowódca Związku Strzeleckiego STRZELEC w Nowym Sączu
20. ks. prał. Józef Babicz – Proboszcz Parafii w Marcinkowicach
21. hm. Stanisław Gniady - Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Nowy Sącz
22. Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
23. Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
24. Arkadiusz Mularczyk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
25. Witold Kozłowski – Radny Województwa Małopolskiego
26. prof. Julian Dybiec
27. Ks. Krzysztof Prokop – Dziekan Dekanatu Nowy Sącz-Zachód
28. Walenty Szarek – Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen J. Kustronia w Nowym Sączu
29. Karol Górski – Starosta Gorlicki
30. Aleksander Rybski – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu
31. Jan Radzik – Przewodniczący Rady Gminy Grybów
32. Wioletta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
33. Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju
34. Alicja Wąsowicz – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach
35. Barbara Świętoń – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
36. Jan Puchała – Starosta Limanowski
37. Jarosław Rola – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Bieńka w Librantowej
38. Łukasz Połomski
39. Sławomir Wróblewski
40. Janusz Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
41. Jolanta Dunikowska-Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
42. Michał Zacłona
43. Michał Kądziołka – Radny Miasta Nowego Sącza
44. Patryk Wicher – Radny Miasta Nowego Sącza
45. Grzegorz Biedroń – Radny Województwa Małopolskiego
46. Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Biecza
47. Rafał Kukla – Burmistrz Gorlic
48. Wacław Ligęza – Burmistrz Bobowej
49. Marek Bugno – Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
50. Krzysztof Gładysz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
51. Krzysztof Tybor – Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach
52. Wiesław Ćwiklik – Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Gorlicach
53. Dariusz Surówka – Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach
54. Krzysztof Michalik – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach
55. Piotr Krok – Wójt Gminy Grybów
56. Ryszard Fryc
57. Małgorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie
58. Barbara Bartuś – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
59, Jerzy Bochyński – Wiceprezes Fundacji Sądeckiej
 


tomasz.kowalski@sadeczanin.info

Opłatek SKT "Sądeczanin" w Marcinkowicach
W odnowionej, pachnącej świeżością auli Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie opłatkowe członków SKT "Sądeczanin". Tym razem najważniejszym wydarzeniem - poza wspaniałymi prezentacjami artystów i zespołów regionalnych - okazało się uroczyste podpisanie apelu o przywrócenie Sądecczyźnie jednostki wojskowej odnoszącej się do wspaniałej tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.


Dziękujemy za przesłanie błędu