Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
04/03/2014 - 11:24

Św. Kinga w herbie: Przygotowują wniosek do heraldyków

Od decyzji Komisji Heraldycznej zależy, czy nadany przez władze austriackie herb Starego Sącza może zostać zmieniony. Odpowiedni wniosek jest już przygotowywany.
Komisja heraldyczna jest organem opiniodawczo - doradczym ministra do spraw administracji publicznej, której jednym z zadań jest opiniowania wzorów herbów, flag i innych symboli jednostek samorządu terytorialnego. Od jej decyzji będzie także zależało, czy herb miasta i gminy Stary Sącz będzie mógł zostać zmieniony. - Dlatego pismo do Komisji trzeba przygotować niezwykle skrupulatnie – mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
Burmistrz jest przekonany o zasadności zmiany tego symbolu, gdyż obecny herb Starego Sącza został nadany przez władze austriackie ponad 200 lat temu. Jego wygląd określa statut gminy z 2002 roku, w którym czytamy, że herb ma „kształt tarczy z koroną, na której znajduje się biały orzeł z rozpostartymi skrzydłami na moście koloru szarego, pod którym przepływa woda barwy morskiej. Orzeł umieszczony jest na tle: w górnej części czerwonym, a w dolnej niebieskim. Korona z czerwonymi zdobieniami i obwódka tarczy herbowej są koloru żółtego. Całość jest w owalu o czarnym tle."
Most symbolizuje połączenie Galicji i Lodomerii z Austrią Habsburgów. Siedzący na nim orzeł, nawiązujący do godła Polski, ma w swojej wymowie akceptować to połączenie. Barwy pola tarczy (czerwony i niebieski) to barwy z flagi Galicji. Symbolika herbu oznacza więc zgodę mieszkańców Starego Sącza na rządy austriackich zaborców.

- Udało mi się przekonać profesora Zenona Piecha (prof. UJ, przyp. red.), który zgodził się nam pomóc w tej sprawie. Pan profesor podjął się sformułowania pisma i choć jako heraldyk uważa, że zasadniczo herbów miast się nie zmienia, to wszystkie argumenty, które przytoczyłem, uznał za słuszne – dodaje Jacek Lelek.
W nowym herbie miałaby znaleźć się św. Kinga – założycielka klasztoru klarysek i franciszkanów w Starym Sączu, o czym pisaliśmy: Św. Kinga w herbie Starego Sącza? Ruszyły konsultacje
Warto także wspomnieć, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 19 lutego, starosądeccy radni przyjęli rezolucję w sprawie ustanowienia św. Kingi patronką Starego Sącza, czytaj: Św. Kinga patronką Starego Sącza. Radni przyjęli rezolucję

(KB)
Fot. KB


Dziękujemy za przesłanie błędu