Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 30 maja. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
20/02/2019 - 08:00

Szykujcie się chłopaki i dziewczyny z Sądecczyzny. Wojsko już po was idzie

Najpierw była zapowiedź, a teraz już ruszyło wielkie sprawdzanie kogo można wziąć w kamasze. W powiecie nowosądeckim zaczyna się kwalifikacja wojskowa. Trzeba się stawić przed komisją lekarską, która orzeka, kto na żołnierza się nadaje, a kto nie.

Przypomnijmy, że obecna kwalifikacja wojskowa to już nie osławiony pobór, bo  od stycznia 2008 roku, czyli nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony zostały zawieszone komisje poborowe. W zamian za nie ustalono komisje lekarskie, które orzekają kto na żołnierza się nadaje, a kto nie.

Odpowiedź na to pytanie będą mogli poznać od 21 lutego mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, którzy muszą stawić się przed wojskowa komisją lekarską.

- Takiemu obowiązkowi do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają mężczyźni urodzeni w roku 2000 ,mężczyźni urodzeni w latach1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, także  osoby urodzone w latach1998-1999, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B) - informuje Maria Olszowska ze nowosądeckiego starostwa powiatowego.

Przed komisją lekarską muszą się także stawić panie.

- To kobiety urodzone w latach1995-2000, mające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz takie, które pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji i które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, takich jak na przykład psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, także chętni, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czytaj tez też Nauczyciel mafioso i wychowawczyni z karabinem. Odjechana studniówka „Elektryka”

Komisja lekarska będzie pracować od 21 do 26 kwietnia  w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej" w Nowym Sączu przy ulicy  Jagiellońska 18 - informuje Maria Olszowska ze starostwa powiatowego.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych  przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,  aktualną fotografię o wymiarach 3 na 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Jakie sankcje karne czekają tych, którzy nie stawia się na do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny?

W takiej sytuacji wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wyjaśnia Olszowska.Dziękujemy za przesłanie błędu