Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 19 października. Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
22/09/2021 - 15:10

Ten zakaz jest nielegalny! Mowa o ograniczeniu na Obidzy w Piwnicznej-Zdroju

Wraca temat ograniczenia wjazdu na Obidzę w Kosarzyskach w Piwnicznej-Zdroju. Turyści, którym od początku było to bardzo nie na rękę twierdzą, że znak jest ustawiony nielegalnie i ponowną analizę stanu prawnego przedmiotowego ograniczenia i jego natychmiastowe spornego oznakowania.

Ten znak jest nielegalny! Trwa dyskusja o ruchu na Obidzy w Piwnicznej-Zdroju

O sprawie pisaliśmy już szczegółowo w publikacji Awantura wokół znaku zakazu wjazdu. Piwniczna-Zdrój znów ostro podzielona, ale niewtajemniczonym wyjaśniamy, że kością niezgody jest fakt, że na samą Obidzę wjechać mogą tylko miejscowi mieszkańcy. Zresztą gmina wprowadziła ograniczenia pod ich naciskiem. Tyle tylko, że kilka lat temu gmina zbudowała na tej samej Obidzy wiaty i skrzyżowanie najważniejszych szlaków turystycznych na Eliaszówkę, na Radziejową, do Jaworek i Szlachtowej itp.

Turyści – nawet ci, dla których podejście pod Obidzę stanowi przeszkodę nie do pokonania – muszą zostawiać auto na ciasnym parkingu na wysokości Miejsca Obsługi Rowerów. Rozwiązanie natychmiast wzbudziło żywiołową dyskusję i okazało się, że i wśród mieszkańców są tacy, którzy zakazowi są przeciwni.

Dziś temat wraca. W kolejnym emailu, który dostaliśmy w tej sprawie czytamy: - Z przeprowadzonej analizy przepisów do określenia znaków drogowych i warunków ich umieszczenia wynika, że postawienie znaku B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach oznacza, że zamknięcie ruchu może być całkowite, obowiązujące w ciągu całej doby i dotyczące wszelkich pojazdów, lub częściowe, np. wyłączające określone okresy doby, lub niektóre rodzaje pojazdów.

Zobacz też: Wylewacie dziecko z kąpielą! Znowu o wjeździe na Obidzę

Dalej przeciwnicy ograniczenia zaznaczają, że przyczyną takiego zamknięcia drogi może być: prowadzenie robót w pasie drogowym, zły stan techniczny drogi zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego itp., przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów, przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

- Z powyższego jednoznacznie wynika, że postawiony znak na Obidzę musi dotyczyć wszystkich bez wyjątku, również mieszkańców Obidzy. Umieszczona pod znakiem tabliczka  „Nie dotyczy mieszkańców Obidzy" jest naruszeniem przepisów prawa, ponieważ zamknięcie ruchu może dotyczyć tylko niektórych rodzajów pojazdów a nie tylko w części uczestników ruchu drogowego (poza mieszkańcami). Brak podstawy prawnej dla takiego wyjątku w zakresie zakazu ruchu, ze względu na treść § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych musi prowadzić do przyjęcia, że zatwierdzona organizacja ruchu jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, co więcej pozostaje w sprzeczności z Konstytucją RP, bo wprowadza ograniczenia w korzystaniu z dobra publicznego jakim jest droga z naruszeniem konstytucyjnych zasad.

By potwierdzić powyższą wykładnię nasi Czytelnicy odsyłają inicjatorów wprowadzenia ograniczeń do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2011 r. II SA/Rz 635/11 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-rz-635-11-wyrok-wojewodzkiego-sadu-521195945.

Ta sama wiadomość trafiła też bezpośrednio do burmistrza Piwnicznej-Zdroju Dariusza Chorużyka. Ten jednak jest nieugięty i zdecydowanie odrzuca przytoczone argumenty. – My mamy sporządzony stosowny plan organizacji ruchu zaopiniowany przez policję a zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Wszystkie znaki, które zostały ustawione w okolicy Obidzy wynikają właśnie z tego planu… (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: archiwum sądeczanin.info UMiG w Piwnicznej-Zdroju)Dziękujemy za przesłanie błędu