Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
01/10/2020 - 18:45

Tiry? W Rytrze jest rezolucja, w Starym Sączu ludzie wyjdą protestować na ulice

Radni gminy Rytro jednogłośnie przyjęli rezolucję przeciw uruchomieniu tranzytu tirów na DK 87 w Dolinie Popradu. Z kolei mieszkańcy Starego Sącza, podobnie jak wcześniej społeczność wyjdą w tej sprawie na ulice i już zapowiadają protest na rondzie Jana Pawła II na skrzyżowaniu krajówki z drogą wojewódzką.

W Rytrze jest rezolucja, w Starym Sączu ludzie wyjdą protestować na ulice

Ryterski samorząd formalnie zajął stanowisko w sprawie – radni i wójt gminy domagają się zablokowania działań zmierzających do umożliwienia tranzytowanego na DK 75 i uruchomienia ciężarowego przejścia granicznego ze Słowacją na bazie przejścia Piwniczna – Mniszek nad Popradem. Na sesji 29 września jednogłośnie przyjęli rezolucję w tej sprawie.

Zobacz też: Rytro i Barcice: nie dla tirów, ale co z chodnikiem i niebezpiecznymi zakrętami?

Przytoczmy najważniejsze fragmenty dokumentu, który skierowany jest do strony rządowej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i parlamentarzystów z naszego regionu.

- Podstawowym uzasadnieniem przemawiającym za blokadą tworzenia w/w korytarza transportowego drogą krajową nr 87 są uciążliwości dla mieszkańców Gminy Rytro oraz gmin przyległych w postaci hałasu, drgań oraz braku płynności ruchu będących następstwem ciągle wzrastającego natężenia ruchu.
W związku z powyższym Rada Gminy Rytro wnosi o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do zaprzestania tworzenia tranzytowego korytarza transportowego dla samochodów ciężarowych wysokotonażowych Doliną Popradu i powrotu do kierunku jaki był obrany wiele lat temu drogą krajową nr 75.

Udostępnienie Doliny Popradu jako tranzytu dla  wysokotonażowych samochodów ciężarowych drogą krajową nr 87 niesie za sobą katastrofalne skutki, tj. m.in.:
- dalsze zwiększanie natężenia ruchu na już nadmiernie obciążonych drogach,
- spadek komfortu przemieszczania się oraz dalszy wzrost uciążliwości dla społeczności lokalnej i turystyki,
- dalszy wzrost zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
- zwiększenie zakłóceń płynności ruchu, a tym samym spotęgowanie uciążliwości dla społeczności lokalnej jak również osób przyjezdnych,
- wydłużenie czasu przejazdu pomiędzy gminami Stary Sącz, Rytro, Piwniczna Zdrój, Muszyna Zdrój.
- spadek atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnych.

Zwiększony ruch tranzytowy samochodów ciężarowych spowoduje negatywne oddziaływanie na środowisko:
- wzmożony całodobowy ruch samochodowy stworzy dla zwierzyny nieprzekraczalną liniową barierę dla migracji umożliwiającej wymianę puli genowej i utrzymanie ciągłości populacji, zwłaszcza dla gatunków o bardzo dużym areale osobniczym jak ryś czy niedźwiedź,
- zagrożenie dla często spotykanych na terenie Rytra chronionych gatunków ptaków jak bocian czarny, myszołów, dzięcioły. Hałas generowany przez pojazdy zakłóca komunikację dźwiękową ptaków zwłaszcza w okresie formowania się par i wczesnej inkubacji jaj. W sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych zaobserwowano spadek liczebności i bogactwa gatunkowego osobników,
- wzmożona emisja gazów cieplarnianych w stosunku do stanu obecnego.

Zobacz też: Była pikieta przeciwko tirom, ale bez władz gmin Doliny Popradu

Radni przypominają też w dokumencie, że na terenie gminy Rytro obowiązuje aż 7 z siedmiu wymienionych w ustawie form ochrony przyrody. Całość petycji TUTAJ.

Jednocześnie już wiadomo, że mieszkańcy gminy Stary Sącz też nie mają zamiaru bezczynnie czekać na rozwój sytuacji i jak informuje sołtys Barcic Tomasz Koszkul: - na zebraniach sołeckich w trzech miejscowościach: Barcicach, Barcicach Dolnych i Woli Kroguleckiej podjęli decyzję o zobowiązaniu radnych w naszym imieniu do przygotowania uchwały intencyjnej, która zobowiązywała by burmistrza do zdecydowanych działań przeciw tranzytowi tirów w Dolinie Popradu.

Jednocześnie te same sołectwa chcą czynnie zaprotestować w tej sprawie i już na 16 października zapowiadają protest podobny do tego, który odbył się już w Piwnicznej-Zdroju. – Spotkamy się o godzinie 16.30 koło ronda Jana Pawła II w Starym Sączu na placu obok restauracji McDonald’s – zapowiada sołtys. (e.stachura@sadeczanin.info fot.: Dziękujemy za przesłanie błędu