Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
29/02/2024 - 06:20

Trzynasta emerytura 2024. Wiadomo już ile wyniesie i kiedy zostanie wypłacona

Wskaźnik waloryzacji emerytur z 1 marca 2024 roku wynosi 1,1212. To oznacza, że emerytury tego dnia wrosną o 12,12 proc, a minimalna emerytura od marca do kolejnej waloryzacji wynosić będzie 1 780,96 zł.

Kolejna waloryzacja będzie w tym roku prawdopodobnie 1 września – zgodnie z zapowiadana przez rząd drugą waloryzacją w roku, o ile średnia inflacja przekroczy 5 procent. Jednak to waloryzacja marcowa ma rozstrzygające znaczenie dla trzynastej emerytury.

Trzynasta emerytura 2024: kto dostanie 1 780,96 zł dodatkowo z ZUS

Trzynasta emerytura czyli zgodnie z formalnym ustawowym określeniem – dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do emerytury, renty i im podobnych świadczeń z ZUS.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne ZUS wypłaca osobie uprawnionej z urzędu, wraz

ze świadczeniem jakim jest emerytura, renta itp.  w terminie, który jest terminem wypłaty stałego świadczenia przypadającym w kwietniu.
Oznacza to, że ZUS wypłaci trzynastą emeryturę tego samego dnia, w którym wypłaca stałe świadczenie emerytalne w kwietniu 2024 r.

Warto pamiętać, że ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów stanowi, iż dodatkowe świadczenie zwane trzynastką otrzymują z ZUS nie tylko emeryci, ale i renciści oraz wielu innych świadczeniobiorców: świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, renty rodzinnej czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Pełna lista uprawnionych wyszczególniona jest w art. 2 par 1 tej ustawy.

Opodatkowanie i składka zdrowotna od trzynastej emerytury

Od trzynastej emerytury ZUS pobiera zaliczkę na podatek dochodowy ponieważ świadczenie to nie jest zwolnione z PIT, ale traktowane jak przychód z „normalnej” emerytury.

Trzynasta emerytura podlega też potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne – czyli pomniejszana jest z tego tytułu o 9 procent.

Za to trzynasta emerytura wyłączona jest od potrąceń i egzekucji. Zgodnie z odpowiednim przepisem ustawy, kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Trzynasta emerytura nie jest wliczana do dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu świadczeń z pomocy społecznej, w tym dodatków mieszkaniowych oraz świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Tak samo trzynastki nie wlicza się do przychodu decydującego o przyznaniu renty socjalnej, świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - kliknij aktywny link

 ([email protected]) fot. un-perfekt/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu