Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 17 czerwca. Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
04/01/2023 - 15:15

W 2023 roku Rytro wyda aż 27,7 mln zł. Zobacz na co

Znamy już szczegóły budżetu gminy Rytro, który radni uchwalili jednogłośnie na 2023. Zaglądamy co z zaplanowanych na 22,7 mln zł wydatków będą mieli mieszkańcy gminy.

W 2023 roku Rytro wyda aż 27,7 mln zł. Zobacz na co

Zobacz też: Po raz pierwszy wójt Kotarba przekonał do budżetu Rytra wszystkich radnych bez wyjątku!

Planowane dochody gminy Rytro na 2023 rok to 22 590 597 zł w tym dochody bieżące - 15 755 530 zł i dochody majątkowe - 6 835 067 zł.

Wydatki z kolei mają sięgnąć sumarycznie 27 714 326 zł z czego 18 750 433 zł to wydatki bieżące a majątkowe - 8 963 892 zł. Tym samym deficyt sięgnie 5 123 728 zł. Z czego samorząd chce go pokryć? Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - 1 267 850 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych sięgającą 3 855 878 zł.

Limit kredytów i pożyczek ustalono na poziomie 2 000 000 zł. Mimo tak „napiętych” kwot jest też miejsce na rezerwę w wysokości 250 000 zł z czego 50 000 zł jest przeznaczona na zarządzanie kryzysowe.

Zobacz też: Rytro: zobacz harmonogram odbioru na 2023 rok. A co z cenami?

Jeśli chodzi o wydatki, to skupmy się na tych, które przekładają się bezpośrednio na funkcjonowanie mieszkańców gminy. I tak na oświatę Rytro zarezerwowało 7 988 521,66 zł, co stanowi 28,83 procent planu wydatków ogółem. Jeśli chodzi o jedyną ryterską podstawówkę, to samorząd wyda na jej działanie 5 259 789,38 zł. Są tu ujęte wydatki bieżące: wynagrodzenia kadry i personelu, jego szkolenie itp. ale również remonty placu zabaw, wykonanie ogrodzenia, malowanie korytarzy i sal oraz wymiana drzwi. 50 000 zł kosztować ma z kolei wykonanie projektu funkcjonalnego i inwentaryzacji Szkoły Podstawowej, który będzie preludium do jej przebudowy i budowy sali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w publikacji

Na potrzeby przedszkola zabezpieczono z kolei 1 888 755 zł. Tu też są ujęte koszty osobowe, zatrudnienia, ale aż 520 000 zł samorząd będzie musiał przekazać innym gminom za to, że ryterskie dzieci uczęszczają do ich placówek tego typu. 117 369 zł ma kosztować zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania świetlic szkolnych. 15 000 zł samorząd zabezpieczył na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych ze swojego terenu.

3 319 450 zł (11,98 procent planu wydatków ogółem) ryterski samorząd zarezerwował na kulturę fizyczną. Co się kryje pod tym hasłem? Na modernizację i budowę swoich obiektów sportowych gmina chce wydać 3 207 450 zł. 35 000 zł przeznaczono na dotację celową związaną z utrzymaniem obiektu sportowego LKS Poprad Rytro. Remont stadionu i boiska sportowego w ramach programu z Rządowego Funduszu Polski Ład pochłonie 3 061 250 zł (wkład własny gminy 61 250 zł). Z kolei na przebudowę boiska sportowego za Szkołą Podstawową w Rytrze w ramach programu z Rządowego Funduszu Polski Ład realizowanego przez Związek Gmin Krynicko-Popradzkich gmina musi wyłożyć 111 200 zł wkładu własnego.

112 000 zł to rezerwacja z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy: LKS Poprad Rytro, Visegrad Maraton Rytro, UKS Ryter oraz na wkład własny do projektu SKS organizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zajrzyjmy do działu dedykowanego gospodarce komunalnej. 76 000 zł zabezpieczono na zakup posypki do zimowego utrzymania dróg oraz zakup narzędzi i materiałów eksploatacyjnych służących do utrzymania porządku i wykaszania poboczy. Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie), zamiatanie posypki po sezonie zimowym oraz udrażnianie przepustów i korytek na drogach gminnych  to wydatek rzędu 480 560 zł. Środki na pokrycie bieżących wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej wraz z opłatami dystrybucyjnymi, a także usługami remontowymi i konserwatorskimi oświetlenia ulicznego sięgają z kolei 287 000 zł.

O inwestycjach drogowych napiszemy szczegółowo w osobnej publikacji. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.info)Dziękujemy za przesłanie błędu