Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 27 stycznia. Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
28/10/2020 - 10:20

W czwartek XXV Sesja Rady Miasta Gorlice, będzie m.in. o budżecie

Podczas zaplanowanej na czwartek XXV Sesji Rady Miasta Gorlice, radni będą rozpatrywać m.in. projekty uchwał zmiany budżetu miasta Gorlice oraz uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na godzinę dziewiątą zaplanowano początek jutrzejszej XXV Sesji Rady Miasta Gorlice. Ze względów epidemiologicznych odbędzie się ona w trybie zdalnym. Zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta – Roberta Ryndaka porządkiem obrad, radni pochylą się m.in. nad projektem uchwały zmiany budżetu miasta Gorlice oraz uchwały budżetowej na 2020 rok. Innymi kwestiami poddanymi pod dyskusję będą zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz  wysokości stawek podatku od środków transportowych i nieruchomości. Przedmiotem obrad będzie również zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Rafał Kukla przedstawi także informację ze swojej działalności za okres od 16 września do 15 października 2020 r. (MP), fot.: Archiwum sadeczanin.info

Zobacz także: Plan zagospodarowania przestrzennego i nie tylko na sesji Rady Gminy Gorlice

Poniżej pełny porządek obrad:

 • 1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.
 • 2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miasta Gorlice.
 • 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 września do 15 października 2020 r.
 • 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • a) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2020 rok,
 • b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice,
 • c) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • e) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.,
 • f) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
 • g) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach,
 • h) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach,
 • i) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Miodowej,
 • j) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Kombatantów,
 • k) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ w rejonie ul. Sokolskiej w Gorlicach,
 • l) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘’Miasto Gorlice – Plan Nr 4’’ przy ul. Stróżowskiej w Gorlicach,
 • m) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ w rejonie ul. Stefana Batorego w Gorlicach,
 • n) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kwiatową i ul. Sosnową w Gorlicach,
 • o) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ przy ul. Węgierskiej,
 • p) w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.
 • 5. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 • 6. Zakończenie posiedzenia.


Dziękujemy za przesłanie błędu