Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 26 września. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
31/10/2014 - 08:00

W Nawojowej powstanie Sądecki Park Rozwoju: jest decyzja

Podczas wczorajszej (30 października) sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni tej kadencji po raz ostatni podejmowali uchwały. Zadecydowali między innymi o utworzeniu Sądeckiego Parku Rozwoju w Nawojowej. Będą też prowadzone mediacje w sprawie konfliktu pomiędzy częścią nauczycieli a dyrekcją w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
Radni zdecydowali o odrzuceniu skargi na Jana Golonkę, starostę nowosądeckiego. Wniósł ją Janusz Legutko, a dotyczyła ona nieprawidłowości związanych z wykupem terenu pod remont szosy Nawojowa - Łazy Biegonickie. Uważał on, że cena jest zaniżona, co nie zostało potwierdzone. Skarga została odrzucona.

W czasie sesji poruszono też kwestię sporu pomiędzy częścią kadry pedagogicznej a dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

- Konflikt w tej placówce istnieje i będę mediował w tej kwestii - poinformował Zbigniew Czepelak, dyrektor wydziału edukacji, kultury i sportu starostwa powiatowego.

Radni zadecydowali również o utworzeniu Sądeckiego Parku Rozwoju w Nawojowej. Będzie się on składał ze Strefy Aktywności Społecznej i zaplanowanej budowy Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie jako obiektu energooszczędnego.

- Dobiega końca czwarta kadencja samorządu powiatowego – mówił starosta nowosądecki Jan Golonka. – Chciałbym podziękować wszystkim radnym, współpracownikom i pracownikom instytucji samorządowych na Sądecczyźnie za cztery lata pracy dla naszego regionu. Dziękuję państwu za pomysły, uwagi, czasem niełatwe i emocjonalne dyskusje. Niekiedy różniliśmy się poglądami i sposobem oceny rzeczywistości, ale łączyła nas troska o powiat nowosądecki i jego mieszkańców.

Starosta Jan Golonka przypomniał, że przez ostatnie cztery lata, powiat wydał na modernizuję dróg i mostów ponad 111 milionów złotych, pozyskując ze źródeł zewnętrznych ponad 61,5 mln złotych. Za te pieniądze wybudowano 65 km nowych dróg i 18 mostów. Poinformował też, że przyszłoroczny budżet powiatu przekroczy 200 mln złotych.

Starosta przypomnial też o podpisaniu umowy z marszałkiem małopolski umowę o współfinansowanie budowy obwodnicy zachodniej.

Podczas sesji, radni podjęli uchwały m.in. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania projektu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju”. Rozbudowa lecznicy pozwoli na wdrożenie programu dostosowawczego.

Radni zadecydowali również o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej, który powstanie na bazie warsztatów szkolonych. Będzie to zakład budżetowy prowadzący działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wszyscy radni zostali uhonorowani przez starostę nowosądeckiego wyróżnieniem „Złote Jabłko Sądeckie – 15 lat Powiatu Nowosądeckiego”. Wyróżnienia otrzymali także: skarbnik powiatu Maria Jękot i sekretarz powiatu Witold Kozłowski. Wyróżniono także starostę i przewodniczącego rady. W okolicznościowych przemówieniach Stanisław Węglarz i Wiesław Basta pożegnali się z działalnością samorządową, 

- Ja też nie kandyduję w listopadowych wyborach samorządowych - zauważył starosta nowosądecki.

(Rob)
Fot. Rob

 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe