Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 22 września. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
14/06/2015 - 14:40

W ratuszu starli się zwolennicy i przeciwnicy GMO (zdjęcia)

To była już druga Debata Nowosądecka. Tym razem w sądeckim ratuszu dyskutowano o zdrowej żywności.
Młodzi ludzie, reprezentanci dwóch sądeckich szkół: Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu dyskutowali na temat tezy „GMO szansą na rozwój rolnictwa”.

Spierano się na argumenty w stylu oksfordzkim. Debata oksfordzka rządzi się swoimi prawami. Zasad jest kilka, wszystkie bardzo ważne. Na początek głos zabierają zawsze przewodniczący obu zespołów, potem pozostali członkowie zespołów. Po wystąpieniu głównych mówców głos ma prawo zabrać również publiczność, lecz na przedstawienie swoich pytań lun argumentów każdy ma nie więcej niż 2 minuty.

Publiczność głosowała za i przeciw tezie, zarówno na początku, jak i na końcu debaty. W ten sposób można było sprawdzić jak mówcy wpłynęli na poglądy przysłuchujących się debacie. W tym drugim głosowaniu 41 było za postawioną w temacie tezą, 39 przeciw a 22 wstrzymało się od głosu.

Przed debatą uczniowie, ze wsparciem nauczycieli, zgłębiali swoją wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, mowy werbalnej i niewerbalnej oraz oczywiście z wiedzy na temat żywności modyfikowanej.

***
Projekt jest kontynuacją eksperymentu edukacyjnego w skali Nowego Sącza, związanego ze wzmacnianiem świadomości społecznej,aktywności obywatelskiej i budowaniem nowej kultury wypowiedzi wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz. Szkoły uczestniczące w projekcie, pojedynkują się między sobą na argumenty, dyskutując na tematy społeczne, gospodarcze, historyczne, kulturalne itp

BOS
Fot: BOS
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe