Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
18/03/2020 - 15:30

W urzędzie gminy Nawojowa zrobili śluzę dla petenta

Dzisiaj, wójt gminy Nawojowa opublikował zapowiedzianą zbiorczą informację o funkcjonowaniu urzędu gminy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2.

W myśl zarządzenia, wydanego przez wójta Stanisława Kiełbasę, praca urzędu zostaje ograniczona do działalności wewnętrznej, z jednoczesnym ograniczeniem do minimum kontaktów z potencjalnymi interesantami.

Sprawy urzędowe, w większości winny być jednak w najbliższym czasie załatwiane z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego. Potrzebne dane kontaktowe, podaliśmy do wiadomości w artykule „Tele i e-urząd w Łabowej, Kamionce Wielkiej oraz Nawojowej". Skierowano również prośbę do mieszkańców, aby płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty śmieciowe lub inne) były wnoszone w formie bezgotówkowej (przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy).

Jednocześnie w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość bezpośredniego załatwienia spraw w urzędzie gminy, po uzyskaniu zgody wójta gminy. Jednakże nawet w tej sytuacji, należy skorzystać ze strefy buforowej, znajdującej się w przedsionku urzędu gminy.

Ponadto, jak już informowaliśmy wcześniej, w materiale „PSZOK-i zamknięte. Co z odbiorem śmieci?”, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaje zamknięty do odwołania.

- Zawiadomienie o wszystkich ograniczeniach w funkcjonowaniu urzędu gminy Nawojowa, w drodze ogłoszenia, będziemy zamieszczać w biuletynie informacji publicznej, na stronie internetowej gminy oraz poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku urzędu gminy – wyjaśnia wójt Kiełbasa.
 

(Karol Trojan) k.trojan@sadeczanin.info, fot.: Tomasz KowalskiDziękujemy za przesłanie błędu