Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
19/04/2024 - 13:20

Wybierzcie z nami najlepszych lekarzy, pielęgniarki i przychodnie subregionu Sądeckiego! Czekamy na Wasze zgłoszenia

Wybierzcie z nami najlepszych lekarzy, pielęgniarki i przychodnie! Czekamy na Wasze zgłoszenia w VIII edycji Plebiscytu Medycznego. To Wasze zgłoszenia i potem głosy zadecydują o ty, kto otrzyma ten zaszczytny tytuł w tym roku.

Kto lepiej od samych pacjentów wie, którzy lekarze, pielęgniarki i przychodnie są najbardziej im przyjazne, najbardziej pomocne i najskuteczniejsze w niesieniu pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W gąszczu ograniczeń związanych z limitami NFZ, czasem w obliczu tragedii i wyzwania, w których liczy się każda minuta zawsze ostatecznie najważniejszym mottem, które powinno przyświecać medykom jest przysięga Hipokratesa.

I choć nie ma wśród nas chyba ani jednej osoby, której nie zdarzyło się sarkać na funkcjonowanie służby zdrowia, to zawsze jest ktoś – lekarz, pielęgniarka, recepcjonistka w przychodni, którzy dowodzą, że dla nich od biurokracji ważniejszy jest człowiek.

I właśnie w myśl tej idei, już po raz ósmy organizujemy Plebiscyt Medyczny Sądeczanina, w którym wraz z Wami wybieramy lekarzy, pielęgniarki i przychodnie przyjazne pacjentowi. By ich wyłonić, już dziś zapraszamy Was do zgłaszania kandydatur we wszystkich trzech kategoriach.

Kilka słów o regulaminie plebiscytu. Jego jest wyróżnienie i promocja, najlepszych zdaniem pacjentów, sądeckich lekarzy wszystkich specjalizacji, pielęgniarek/położnych oraz przychodni z terenu Sądecczyzny (subregion sądecki). 

Nagrody przyznawane są w kategoriach
- Sądecki Lekarz obejmująca lekarzy wszystkich specjalizacji, świadczących opiekę medyczną w placówkach medycznych na terenie subregionu sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)
- Sądecka Pielęgniarka / Sądecka Położna - obejmująca pielęgniarki i położne, świadczące opiekę pielęgniarską/położniczą we wszystkich placówkach medycznych na terenie subregionu sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki), będące w bezpośrednim kontakcie z pacjentami
- Sądecka Przychodnia Zdrowia Przyjazna Pacjentowi – obejmująca przychodnie realizujące opiekę medyczną na terenie subregionu sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

Nagrody to: dyplom, nagroda rzeczowa oraz materiał promocyjny o wartości 1500 PLN realizowany przez media Sądeczanin - dla zdobywcy tytułu Sądecka Pielęgniarka / Sądecka Położna, dyplom, nagroda rzeczowa oraz materiał promocyjny o wartości 3000 PLN realizowany przez media Sądeczanin - dla zdobywcy tytułu Sądecki Lekarz, dyplom oraz pakiet reklamowy wartości 6000 PLN, realizowany przez media Sądeczanin – dla zdobywcy tytułu Sądecka Przychodnia Zdrowia Przyjazna Pacjentowi. W każdej kategorii zostanie wyłoniony zdobywca tytułu oraz laureaci II i III miejsca. 

Zasady kwalifikacji do plebiscytu.
Do plebiscytu mogą być zgłaszani lekarze, pielęgniarki/położne i przychodnie świadczące opiekę medyczną każdej specjalizacji na terenie subregionu sądeckiego.
Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.sadeczanin.info do dnia 25 kwietnia 2024 r. Wypełnienie formularza rejestruje zgłoszoną kandydaturę.

Ważne: formularze niekompletne nie będą rozpatrywane (brak nazwiska, imienia, nazwy przychodni i numeru telefonu). Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne. Zgłoszeń przychodni nie mogą dokonywać osoby będące ich pracownikami. Jedna osoba ma prawo do zgłoszenia dwóch kandydatów w każdej z kategorii.

Przewodniczącym Kapituły jest prezes zarządu Fundacji Sadeckiej lub osoba przez niego wyznaczona i to on właśnie powołuje pozostałych jej członków

Plebiscyt składa się z pięciu etapów:
- pierwszy etap – zgłaszanie nominacji w trzech kategoriach,
- drugi etap – weryfikacja nadesłanych zgłoszeń pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie oraz uzyskanie zgody zgłoszonych na udział w plebiscycie,
- trzeci etap – utworzenie listy oraz prezentacja lekarzy, pielęgniarek i przychodni nominowanych w plebiscycie i umieszczenie jej na portalu www.sadeczanin.info,
- czwarty etap – możliwość oddawania głosów przez czytelników portalu www.sadeczanin.info na poszczególne nominacje w każdej kategorii,
- piąty etap – weryfikacja oddanych głosów i wyłonienie zdobywcy tytułu oraz laureatów 

Wasz wybór: NZOS Centrum Medyczne Batorego to najlepsza przychodnia na Sądecczyźnie!

Głosować – tylko osoby pełnoletnie - będzie można elektronicznie na stronie internetowej portalu www.sadeczanin.info oraz przez sms-y. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos w każdej kategorii głosując na dwa sposoby (głosując elektronicznie poprzez formularz na portalu www.sadeczanin.infooraz sms).

Głosowanie elektroniczne w VIII edycji Plebiscytu, trwać będzie od 26 kwietnia (od godz. 16.) do 16 maja 2024 r. (do godziny 23.33). Po zakończeniu głosowania sporządzony zostanie protokół końcowy z ilością oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w każdej kategorii, który musi zostać zatwierdzony przez Kapitułę Plebiscytu.

Wyniki głosowania podane będą do wiadomości publicznej poprzez odczytanie protokołu podczas Gali Seminarium z cyklu „O Zdrowiu Sądeczan”.

Niezbędne dokumenty
- w plebiscycie najlepszego lekarza/lekarkę (zgłoszenia - TUTAJ),
- w plebiscycie na najlepszą pielęgniarkę/położną (zgłoszenia - TUTAJ) 
- w plebiscycie na najlepszą przychodnię (zgłoszenia - TUTAJ).
Regulamin dostępny jest TUTAJ. 

([email protected] Fot.: archiwum sądeczanin.info) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu