Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 31 maja. Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
09/03/2020 - 10:55

Zagrożeni nie dają się zbić z pantałyku. Boju o Zakładników ciąg dalszy

Co jest tak naprawdę głównym zagrożeniem dla mieszkańców nieruchomości usytuowanych przy ul. Zakładników w Nowym Sączu? Tu nie chodzi tylko i wąską drogę i brak chodnika, ale przede wszystkim o działalność tutejszych firm. Jakich rozwiązań mieszkańcy żądają od władz miasta?

Boju o Zakładników ciąg dalszy. Zagrożeni nie dają się zbić z pantałyku

Zobacz też: Interwencja "Sądeczanina": mieszkańcy ul. Zakładników mają dość. Proszą o pomoc

Przedsiębiorcy działający przy ul. Zakładników twierdzą, że deklarowali współudział finansowy w budowie chodnika przy tej wyjątkowo wąskiej ulicy. Skierowali nawet w tej sprawie list otwarty do wojewody, radnych wojewódzkich i miejskich oraz władz Nowego Sącza, ministra sprawiedliwości, posłów i zarządu osiedla. Miejski Zarząd Dróg jednak informuje, że żadne oficjalne pismo w tej sprawie do MZD do dziś nie dotarło. Pisaliśmy o tym m.in. w publikacji Przedsiębiorcy z ul. Zakładników piszą list otwarty. Grożą protestem i sądem

Dziś swoje stanowisko w sprawie przedstawiają sami mieszkańcy odnosząc się do całości problemu oraz tego, co jest rzeczywistym dla nich zagrożeniem.

Podawane w liście przedsiębiorców fakty nie są do końca prawdą i nie wskazują źródła problemu, którym są śmieci przywożone na teren byłej cegielni przy ulicy Zakładników nr 85 oraz związany z tym uciążliwy i stwarzający zagrożenie dla przechodniów ruch przez pojazdy nienormatywne oraz śmieciarki, wydzielający się smród, kurz i rozwiewane śmieci. Immisja na otoczenie jest uciążliwa nie tylko dla graniczących działek ale również dla mieszkańców ulicy, znajdującego się przy ulicy przedszkola oraz placu zabaw.

Wracając do listu przedsiębiorców tj. firm:
PMP Style 33-300 Naściszowa,
Eko – Ziem Andrzej Gumulak w spadku, 33-300 Nowy Sącz,
MDD Marek Żywczak, 33-350 Piwniczna Zdrój,
"Cerkon" S.C. Zakład Ceramiki Budowlanej J. W. T. Kądziołka, 33-300 Nowy Sącz,

informujemy że, z pośród wymienionych firm prowadzących działalność pod nr 85 przy ulicy Zakładników na terenie byłej cegielni tylko jedna, tj. Zakład Ceramiki Budowlanej, prowadziła tam działalność. Działalność ta nie była uciążliwa dla mieszkańców w takim stopniu jak jest to obecnie. Ilości produkowanej cegły nie były duże i nie powodowały wielkiego ruchu na bardzo wąskiej 3m szerokości ulicy. Obecnie firma CERKON od wielu lat nie prowadzi produkcji a w miejscu jej działalności utworzono sortownię odpadów zwożonych głównie z gmin ościennych, na których mają zarejestrowaną swoją działalność firmy PMP Style oraz MDD Marek Żywczak zatrudniających rzekomo setki osób. Przedsiębiorcy przedstawiają osiedle Biegonice jako teren przemysłowy a nie jest to prawdą. Plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Sącz – 37, Uchwała nr LXXVII/738/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2010r. dotyczący spornego terenu jednoznacznie wskazuje na przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową oraz mieszkaniowo-usługową zakładając że usługi nie kolidują z funkcją mieszkaniową i nie są uciążliwe dla mieszkańców. Wymieniony obszar wskazuje kierunek rozwoju osiedla gdzie zasadniczym charakterem ma być funkcja mieszkaniowa oraz w wybranych obszarach oznaczonych na planie zagospodarowania przestrzennego mieszkaniowo-usługowa.

Obszary dot. miejsc wydobycia gliny po zakończeniu eksploatacji mają obowiązek rekultywacji terenu w kierunku rolnym lub rekreacji. Pozostałe wymienione przez przedsiębiorców tereny przy ulicach Elektrodowej i Towarowej są również terenami z zabudową jednorodzinną. Znajduje się tam wiele domów jednorodzinnych i terenów pod taką zabudowę.
 

Tym samym nie są to tereny przemysłowe, jak to przedstawiają przedsiębiorcy uogólniając osiedle Biegonice jako osiedle przemysłowe. Terenami przemysłowymi są grunty znajdujące się pomiędzy wałami przy rzece Dunajec a ulicą Węgierską od skrzyżowań ulic Piramowicza z Węgierską do cmentarza w Biegonicach. Kolejnym fałszem jest stwierdzenie że, właściciel cegielni śp. Jan Kądziołka za własne środki finansowe i z własnej inicjatywy wybudował drogę Zakładników. Droga bez poboczy powstała w czynie społecznym mieszkańców i właścicieli gruntów oddających swój teren pod budowę drogi, którzy niejednokrotnie byli pracownikami cegielni śp. Jana Kądziołki a który prowadził produkcję cegły i miał w tym interes prywatny.
 

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powstała bardzo cienka nawierzchnia asfaltowa wykonana przez władze miasta Nowego Sącza a obecnie jest w stanie agonalnym rozjeżdżana przez pojazdy zwożące śmieci, gdyż po cegielni została tylko nazwa. Obecnie firma chcąca prowadzić działalność związaną z dużym natężeniem ruchu powinna posiadać zgody na użytkowanie dróg jak to ma miejsce np. przy otwieraniu dużych sklepów do których dojeżdżają klienci i firma przed otwarciem dokonuje przebudowy dojazdu oraz posiada stosowne zgody Zarządu Dróg danej miejscowości.

Boju o Zakładników ciąg dalszy. Zagrożeni nie dają się zbić z pantałyku

Haniebną jest informacja o miejscu straceń. Jest to Pomnik Pamięci Ofiar Sądeckich Patriotów rozstrzelanych przez Hitlerowców podczas II wojny światowej upamiętnianych corocznie przez mieszkańców, przedstawicieli miasta Nowego Sącza oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przytaczanie informacji o płaconych podatkach i wypominanie kto jest właścicielem gruntu nie powinno mieć miejsca. OFIAROM MORDU bez względu na właściciela gruntu należy się szacunek i godne upamiętnienie. Spadkobiercy śp. Jana Kądziołki powinni interweniować i nie dopuścić do takich słów jakie piszą w swoim liście przedsiębiorcy. Obecnie dostęp do miejsca straceń jest utrudniony ze względu na panujący tam brud, smród, błoto i parkujące śmieciarki. Opiekę nad tym miejscem sprawuje Szkoła Podstawowa numer 14 w Biegonicach i młodzież szkolna, która co roku uprząta to miejsce.

Przedsiębiorcy przytaczają również spotkanie, które odbyło się w siedzibie Zarządu Osiedla Biegonice z udziałem w-ce Prezydenta miasta Nowego Sącza Panem Arturem Bochenek, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg panem Adamem Konickim, przedstawicielami zarządu Osiedla Biegonice, mieszkańcami oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność przy spornej ulicy. Na spotkaniu został poruszony temat dojazdu do sortowni odpadów po ulicy Zakładników oraz drogi alternatywnej, którą przedsiębiorcy mieli wybudować we własnym zakresie. Przedstawiciele miasta zobowiązali się do pomocy w uzyskaniu niezbędnych zgód będących w ich kompetencjach. Jednoznacznie stwierdzono, że na ulicy występuje bardzo duży ruch powodujący uciążliwość i niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Budowa chodnika nie rozwiąże problemu dużego natężenia ruchu, gdyż na 3 metrowej drodze objętej ograniczeniem tonażowym do 3,5t nie mają jak się minąć pojazdy osobowe nie mówiąc o pojazdach ciężarowych i śmieciarkach. Zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t jest stale łamany i odbywa się ciągły ruch takich pojazdów zwożących śmieci. Przedsiębiorcy do własnych celów próbują wmanewrować jak to określają „niepokornego radnego” który cyt. „publicznie ośmiela się krytykować Ratusz”. Prawo do własnego zdania ma każdy, a „niepokorny radny” jak go przedstawiają przedsiębiorcy, dostaje rykoszetem jako współwłaściciel gruntów na których prowadzona jest uciążliwa sortownia odpadów. (Radny Michał Kądziołka stanowczo temu zaprzecza. Przyp. Red.) Jednocześnie przedsiębiorcy próbują zrobić z sortowni odpadów problem polityczny wysyłając pismo do przedstawicieli wymienionych na wstępie tegoż listu. Do chwili obecnej przedsiębiorcy nie zwrócili się do Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w sprawie współfinansowania przebudowy drogi, o czym można przeczytać na stronie internetowej jednego z lokalnych portali. Nie prawdą jest również to że działki wzdłuż ulicy zostały przejęte przez Urząd Miasta. Do chwili obecnej stanowią one własność mieszkańców i właścicieli gruntów.

Podjęty temat w liście przedsiębiorców o wsparciu Jubileuszu 750-lecia Parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach jest wyrazem dobrej woli, każdy wspiera kościół włączając w to przede wszystkim parafian, gdyż to oni tworzą kościół. Podejmując ten temat przedsiębiorcy przedstawiają się jak kupcy chcący załagodzić i udobruchać mieszkańców i zarząd Osiedla Biegonice. Bez datków tychże firm Parafia z pewnością sobie poradzi. Troska o losy parafii i dzielnicy nie idzie w parze z prowadzoną uciążliwą działalnością. Mieszkańcy nie chcą i nie wyrażają zgody na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z gospodarką odpadami na terenie osiedla Biegonice i ulicy Zakładników czego wyrazem są liczne pisma kierowane do władz miasta.

Nie podoba nam się stwierdzenie, że jesteśmy cynicznie wykorzystywani do gry politycznej między władzami miasta a właścicielami gruntów na których znajdują się firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Do 2017r. nie było większych zastrzeżeń do firm prowadzących tu nie uciążliwą działalność gospodarczą. Po tym okresie sprowadziły się tu firmy zarejestrowane w innych gminach, których działalność związana z gospodarką odpadami jest bardzo uciążliwa.

Nie będziemy zabierali głosu w części „politycznej” listu przedsiębiorców dot. „niepokornego radnego” czy też prezesa jednej z firm, który startował do Rady Miasta Nowego Sącza.

Tak jak przedstawiciele firm, tak i my, mieszkańcy osiedla Biegonice, mieszkańcy ulicy Zakładników oraz mieszkańcy osiedla Dąbrówka zwracamy się z prośbą do władz miasta Nowego Sącza o likwidację sortowni odpadów. Nie wyrażamy zgody na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Sącz – 37 tj. zmianę obszarów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową i przekształcenia pod tereny przemysłowe o którą wnoszą w swoim liście otwartym przedsiębiorcy. Jednocześnie nie wyrażamy zgody na zapisy w procedowanym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Sącz – 55 aby na działkach przy ulicy Zakładników w Nowym Sączu nr 107, 108, 109 w obrębie 111 oraz działki nr 701/1, 701/2, 701/3, 741/1, 741/2, 741/3, 741/4, 749 znajdujące się w obrębie 113 można było zbierać i przetwarzać odpady (§ 4 ust. 3 projektu sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 55”). Kierujemy nasze słowa również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie o objęcie kontrolą firm zajmujących się gospodarką odpadami. Artykuł 16 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019.701) jednoznacznie wskazuje że, gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:
1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Zobacz też: Bój o Zakładników: MZD nie ma złotówki na budowę chodnika

Zakład zajmujący się gospodarką odpadami z definicji ustawy o odpadach, art.3 ust. 1 pkt.3, zajmuje się między innymi zbieraniem, transportem oraz magazynowaniem odpadów tj. art. 3 ust.1 pkt.5. Zbierane odpady znajdujące się na nie zadaszonym terenie, niezabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi są rozwiewane przez wiatr po całej okolicy oraz wydzielają przykry i nieznośny zapach roztaczający się dookoła a wypłukiwane resztki nieznanych substancji znajdujących się w zbieranych odpadach takich jak butelki szklane, folie różnego pochodzenia, opakowania z metalu, puszek, elementów konstrukcyjnych budynków, zużytych opon itp. przez opady deszczu zmywane są bezpośrednio do gruntu a tym samym do wód gruntowych i znajdującego się strumienia przylegającego do miejsca składowania odpadów wpływającego ostatecznie do rzeki Dunajec. Żaden z powyższych punktów artykułu 16 ustawy o odpadach nie został zachowany. Występuje uciążliwość dla mieszkańców i otoczenia, znajduje się tu miejsce pamięci narodowej sądeckich patriotów rozstrzelanych podczas II wojny światowej, potok wpadający do rzeki Dunajec powyżej ujęcia wody pitnej oraz uciążliwość odorowa i hałasowa. Wobec powyższego miejsce prowadzenia takiej działalności budzi wiele zastrzeżeń i kontrowersji. Głęboko wierzymy, że uciążliwe dla otoczenia firmy zajmujące się gospodarką odpadami zostaną zamknięte w obecnej lokalizacji tj. ulicy Zakładników. Niech prowadzą swoje firmy na terenach przystosowanych do tego typu działalności w miejscach oddalonych od domostw, miejsc pamięci narodowych i mających swobodny dostęp do szerokich dróg przystosowanych do ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t.

Jeśli chcesz w całości przeczytać list otwarty, który skierowali do naszej redakcji mieszkańcy ulicy Zakładników, kliknij TUTAJ.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez SYGNAŁ

Oprac. ES [email protected] Fot.: archiwum sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu