Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 9 lutego. Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda
21/11/2022 - 12:40

Żegnamy Cię Przyjacielu! Działacze LOP wspominają zmarłego Oktawiana Dudę. Kiedy pogrzeb?

W czwartek, 17 listopada, zmarł Oktawian Duda, osoba zasłużona dla Nowego Sącza i jego mieszkańców. Odszedł w wieku 85 lat. Tego wspaniałego człowieka żegnają między innymi koleżanki i koledzy działający w Lidze Ochrony Przyrody w Nowym Sączu i osoby związane ze środowiskiem przyrodniczym w regionie.

Oktawian Duda pracował w Urzędzie Powiatowym i Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu jako geodeta i planista przestrzenny. Był zastępcą dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury w latach 1975 – 1998. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ale też bardzo prężnie działał w środowisku przyrodniczym nie tylko Sądecczyzny, w tym także w Lidze Obrony Przyrody w Nowym Sączu.

Bardzo pięknie żegnają się z nim przyjaciele z Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody W Nowym Sączu. Oni przesłali do naszej redakcji piękne pożegnanie:

Mgr inż. Duda Oktawian (30.04.1937 Krzemieniec – 17.11.2022 Nowy Sącz)

Ochrona przyrody, była zawsze przedmiotem jego zainteresowań i wielkiego zaangażowania, zarówno w pracy zawodowej, jak i w działalności społecznej w organizacjach ekologicznych, które wspierał swoją wszechstronną wiedzą. Swoje wysokie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawsze wykorzystywał z pożytkiem dla ochrony przyrody, zarówno w swojej pracy zawodowej, jak i społecznej.

Jako:

  • członek założyciel Towarzystwa Ochrony Tatr
  • członek Inspektoratu Straży Ochrony Przyrody w Nowym Sączu
  • członek Rad Naukowych Parków Narodowych Tatrzańskiego, Pienińskiego i Gorczańskiego
  • członek Komisji Międzyresortowej ds. Współpracy między Społecznością Góralską, a Tatrzańskim Parkiem Narodowym
  • przewodniczący Zespołu ds. Północnej granicy TPN,
  • przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Nowym Sączu w latach 1981 – 1990 i 1992 – 1998.

W ramach tej funkcji był współinicjatorem i współorganizatorem utworzenia Popradzkiego Parku Krajobrazowego, członkiem Rady Społeczno-Naukowej Popradzkiego Parku Krajobrazowego,

członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Środowiska w Krakowie,

przedstawicielem Wojewody w Komisjach Planu Ochrony Parków Narodowych Gorczańskiego i Babiogórskiego oraz autorem operatu zagospodarowania przestrzennego planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Był także członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Nowym Sączu, członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego Karpackiego Ogrodu Botanicznego w Nowym Sączu jako przedstawiciel Zarządu Okręgu LOP. Oktawian Duda był również w zespole autorskiego projektu terenowej dydaktycznej ścieżki przyrodniczej „Las Falkowski” – inicjatywy Zarządu Okręgu LOP w Nowym Sączu. Był także współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Ochrony Tatr.
W Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu pełnił funkcje zastępcy dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Architektury i Nadzoru budowlanego.

Jego wielką pasją było dokumentowanie cmentarzy wojennych z I Wojny

Kiedy uroczystości pogrzebowe? - czytaj na następnej stronie - TUTAJDziękujemy za przesłanie błędu