Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 listopada. Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
06/10/2018 - 18:30

Gminę Chełmiec należy budować wspólnie - mówi Zbigniew Leśniak

Gminę Chełmiec należy budować wspólnie i dla wszystkich mieszkańców. Decyzje na temat jej przyszłości i kierunków, w jakich ma się rozwijać muszą być podejmowane z poszanowaniem interesu wszystkich sołectw w sposób przejrzysty i nie budzący konfliktów ani wątpliwości. I takie właśnie zasady funkcjonowania samorządu proponuje Mieszkańcom Kandydat na Wójta Gminy Chełmiec Zbigniew Leśniak z KWW Dla Dobra Gminy. Jak chce je wprowadzić w życie?


Jednym z najważniejszych punktów Pańskiego programu wyborczego jest rozbudowa dróg. Czym Pański pomysł różni się od tego, co dziś oferuje samorząd?

Będziemy modernizować drogi, budować chodniki i oświetlenie nie tylko przy drogach powiatowych, ale również gminnych. Infrastruktura drogowa musi powstać wszędzie tam, gdzie mieszkają, pracują i uczą się nasi mieszkańcy. To nie tylko podstawa naszego bezpieczeństwa, ale również gwarancja rozwoju Gminy Chełmiec pod kątem gospodarczym i ludnościowym. Nikt nie będzie budował siedziby swojej firmy czy domu, tam gdzie nie sposób szybko dojechać i bezpiecznie dojść. Jednocześnie wszystkie obiekty użyteczności publicznej: szkoły, świetlice, ośrodki kultury będą wyposażone w parkingi dostosowane do osób niepełnosprawnych. Podobnych inwestycji nie można odkładać na później.

Przy każdej z rozmów prowadzonych z mieszkańcami wspomina Pan o konieczności równomiernego rozdzielania środków na inwestycje w Budżecie Gminy. Co to deklaracja oznacza w praktyce?

Budżet Gminy będziemy tworzyć w ścisłej współpracy z Radami Sołeckimi. Każde z sołectw będzie równo traktowane przy rozdzielaniu środków na inwestycje infrastrukturalne: wspomniane wyżej drogi, kanalizację, boiska, bo w każdym z nich mieszkają równoprawni obywatele Gminy Chełmiec. Rozdział środków nie może być dyktowany personalnymi animozjami, sympatiami czy antypatiami politycznymi. Pieniądze muszą być lokowane proporcjonalnie do wielkości sołectw i liczby ich mieszkańców.

Chce pan uruchomić Budżet Obywatelski. Przecież każde sołectwo ma dziś budżet sołecki.

Tak, ale wszyscy wiemy doskonale, że budżety sołeckie są skromne i idą w większości na rzeczy podstawowe: naprawienie lampy, ogrodzenia, jakiś drobny remont, podratowanie lokalnej drogi. A przecież nasi mieszkańcy mają też inne potrzeby - chcą się integrować, chcą doposażyć albo wybudować plac zabaw - i by sprawnie je zaspakajać, trzeba to robić wielotorowo. Czym mieszkańcy naszej gminy różnią się od mieszkańców gminy Stary Sącz czy Nowego Sącza, gdzie podobne budżety działają z powodzeniem od kilku lat?

Gmina Chełmiec chlubi się tym, że dzięki niskim podatkom jest miejscem wyjątkowo przyjaznym przedsiębiorcom. Pan chce zainwestować w tej dziedzinie jeszcze więcej.

Bo preferencje podatkowe to tylko jeden z czynników, który decyduje o wyborze naszej gminy jako miejsca do inwestowania. Nie wszyscy, którzy otwierają tu firmy mają doświadczenie w ich prowadzeniu. Dlatego chce uruchomić Centrum Przedsiębiorczości. To będzie taki wydział Urzędu Gminy, w którym każdy zainteresowany uruchomieniem u nas działalności gospodarczej otrzyma pomoc, wsparcie w zakresie porad prawnych czy z dziedziny ekonomii. To bardzo ważne, by realnie wspierać tych, którzy będą tworzyć w naszej gminie miejsca pracy. W Rzeszowie na przykład funkcjonuje instytucja opiekuna inwestora. To taka osoba, która od początku do końca prowadzi przedsiębiorców, którzy lokują swój kapitał w tym mieście.

A jaki jest Pański pomysł na transport publiczny w Chełmcu? To temat, który podnoszony był przez mieszkańców gminy jeszcze przed zamknięciem mostu heleńskiego i korkami tym spowodowanymi.

Szanując jednomyślny głos Radnych Gminy Chełmiec podejmiemy rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym na temat wprowadzenia na nasze drogi autobusów MPK. Jest to rozwiązanie uzasadnione względami ekonomicznymi i najszybsze do wdrożenia. Gmina musi zadbać również o to, by dzieci, młodzież oraz seniorzy mogli korzystać z autobusów na zasadach preferencyjnych dlatego wprowadzimy dla nich ulgi.

Jednym z ważnych elementów funkcjonowania samorządu jest dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi. W tej dziedzinie też zapowiada pan spore zmiany.

Tak. Wprowadzimy przejrzyste zasady przeprowadzania konkursów organizowanych przez Gminę Chełmiec. Środki przeznaczone na realizację zdań dla organizacji pozarządowych będą przyznawane przez niezależną komisję wyłonioną przez samych adresatów konkursów, czyli pracowników i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Ponoć chce pan zrewolucjonizować gminną oświatę.

Rewolucja to za duże słowo. Chcemy jedynie usprawnić działanie tego, co dziś funkcjonuje. Wydłużymy zajęcia świetlicowe w szkołach, tak by rodzice, którzy czasem kończą pracę później, nie musieli się martwić, kto dziecko odbierze ze szkoły. Ale świetlica nie może być – tu przepraszam za kolokwializm – przechowalnią. Dlatego musimy zabezpieczyć środki, by miał tu kto z dzieckiem odrobić lekcje albo zorganizować jakieś ciekawe, kreatywne zajęcia. To samo dotyczy zajęć w świetlicach wiejskich, gdzie powinny pracować osoby kompetentne, które rzeczywiście mają co dzieciom zaoferować.

Te miejsca muszą tętnić życiem. Dlatego zabezpieczymy dodatkowe środki na takie zajęcia, na które dziś dowozimy nasze dzieci do Nowego Sącza. Jesteśmy bogatą gminą, stać nas na organizacje warsztatów komputerowych, kół teatralnych, kół plastycznych, zajęć tanecznych albo kursów językowych. Stać nas też uruchomienie funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie, artystycznie i sportowo. Doceniajmy osiągnięcia naszych najmłodszych obywateli i wspierajmy ich rodziców.

A co z potrzebami najstarszych mieszkańców Gminy Chełmiec?

To jest temat, którym trzeba zająć się od podstaw i kompleksowo. Chcę pozyskać środki zewnętrzne na uruchomienie w naszej gminie Domów Seniora. To będą miejsca, w których osoby starsze, często zdane na naszą pomoc otrzymają należytą opiekę dzienną a w miarę możliwości również całodobową. Miejsca te mają też służyć integracji. Seniorzy nie chcą czuć się odsunięci na margines, chcą dalej rozwijać swoje zainteresowania, czuć się potrzebni i naszym obowiązkiem jest im w tym pomóc.

Ta rozmowa nie byłaby kompletna bez jednego pytania. Jak pan widzi przyszłość gminy w kontekście współpracy z innymi samorządami?

Dołożę wszelkich starań, aby współpraca z ościennymi samorządami odbywała się na zasadach partnerskich przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności naszej gminy.

Materiał sponsorowany

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji

Dziękujemy za przesłanie błędu