Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 16 czerwca. Imieniny: Aliny, Anety, Benona
17/10/2018 - 15:10

Nie będę marnowała czasu. Otworzę Nowy Sącz na Polskę i Europę

- Jestem o tym przekonany, że Iwona Mularczyk będzie potrafiła więcej niż jej poprzednik. Będzie potrafiła uzyskać zgodę i porozumienie, które są potrzebne dla podejmowania decyzji w Warszawie i Krakowie. Rząd z całą pewnością będzie wspomagał Nowy Sącz. Pewne rzeczy muszą być załatwione – mówił przed kilkoma dniami na nowosądeckich Alejach Wolności prezes PiS Jarosław Kaczyński. To może potwierdzać, że liczne deklaracje ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości, które padły podczas wielu spotkań z kandydatką na urząd prezydenta Nowego Sącza zostaną spełnione.

Dlaczego spotkań z ważnymi urzędnikami państwowymi - ministrami, dyrektorami kluczowych instytucji, specjalistami w różnych dziedzinach życia i nauki było w czasie kampanii wyborczej tak wiele?

- Jestem osoba konsekwentną. Jak się już czegoś podejmuję, to walczę o uzyskanie zamierzonego rezultatu. Tak jest i obecnie, gdy ubiegam się o urząd prezydenta miasta. Tak było wcześniej, w wielu kwestiach dotyczących sądeckiej oświaty. Jeśli mieszkańcy obdarzą mnie mandatem zaufania będę  nadal walczyła o sprawy najważniejsze dla mieszkańców naszego miasta. Każde spotkanie, które odbyłam w ciągu ostatnich dwóch miesięcy kampanii wyborczej przyniosło wymierne konkrety dla sądeczan. Będę konsekwentnie dążyła do realizacji tego, co podczas tych rozmów ustaliliśmy. Pan prezes Jarosław Kaczyński potwierdził, że rządowi zależy na stałym i pełnym dialogu z władzami Nowego Sącza. Dotychczas tego brakowało.

Proszę więc przypomnieć jakie spotkania przyniosły konkretne deklaracje dla mieszkańców miasta?

- Będzie trudno wszystkie wymienić. Byłam najbardziej aktywną w terenie kandydatką na urząd prezydenta Nowego Sącza. Nie tylko spotykałam się z mieszkańcami miasta na licznych osiedlach i dzielnicach, ale prawdopodobnie jako jedyna, już podczas kampanii wyborczej szukałam rozwiązań istotnych problemów dla miasta, w wielu ministerstwach i kluczowych instytucjach w Warszawie oraz w Krakowie. Żaden inny z kandydatów nie pofatygował się w czasie kampanii wyborczej z pytaniami do Warszawy, a to właśnie w stolicy, w rządzie zapadają konkretne i najważniejsze decyzje wsparcia finansowego wszystkich oczekiwań sądeczan. Jak wspomniałam, brak stałego kontaktu prezydenta miasta Nowego Sącza z Warszawą i władzami państwa był jedną z największych bolączek ostatnich lat. Uważam to za zmarnowaną szansę, a ja nie mogę sobie pozwolić na marnowanie szans, które w mojej ocenie są realne.

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJOWA

Tak więc konkrety: wizyty w ministerstwach – Infrastruktury oraz Inwestycji i Rozwoju. Padły tam ważne dla sądeczan deklaracje w sprawie finansowania budowy najważniejszych rozwiązań komunikacyjnych, dotyczących połączenia Nowego Sącza z Krakowem. Podczas mojej konferencji z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem w Gnojniku Pan Minister  ogłosił że zabezpieczono w budżecie państwa na budowę drogi krajowej nr 75 Brzesko-Nowy Sącz tzw. Sądeczanki 1 mld 475 mln zł. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zdeterminowany aby budować tę inwestycję. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk potwierdził, że szybkość realizacji tej inwestycji - wybór wariantu zależy od dobrej współpracy rządu z samorządami przez które przebiegać ma Sądeczanka. Jako kandydat PiS na Prezydenta Miasta Nowego Sącza taką współpracę deklaruję. Podobne deklaracje złożyli również kandydaci PiS na wójtów gminy Gnojnik i Łososina Dolna.

Ważna informacja dla mieszkańców Nowego Sącza i Sądecczyzny to również ta że PKP PLK S.A. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej w przedsięwzięciu znanym jako Podłęże – Piekiełko.

Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 h a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej 1 h. Wartość przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad7 miliardów złotych.

Wiceminister Infrastruktury Mikołaj Wild Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP podczas naszej wspólnej konferencji przedstawił również koncepcje kolejnego nowego połączenia z Nowego Sącza przez Tarnów i Kielce do CPK. Nowy projekt kolejowy doprowadzi do połączenia Nowego Sącza z Centralnym Portem Komunikacyjnym  w czasie w ok. 2,5 godz.

WALKA ZE SMOGIEM

Miałam bardzo ważne spotkania w ministerstwie środowiska z ministrem Henrykiem Kowalczykiem na temat wsparcia programów walki ze smogiem w Nowym Sączu. Te deklaracje poparł później krajowy pełnomocnik rządu do spraw programu Czyste Powietrze, Piotr Woźny i wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Krakowie - Ryszard Listwan. Walka ze smogiem to ważny problem, na którego rozwiązanie oczekują mieszkańcy naszego miasta. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w trosce o zdrowie, klimat i środowisko przygotował program „Czyste Powietrze”. Program ten pozwoli na znaczne oszczędności w wydatkach związanych z ogrzewaniem domu.

Jest to program dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Jego celem jest również zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Już na etapie kampanii wyborczej zorganizowałam dla mieszkańców konsultacje z doradcą przy prawidłowym przygotowaniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uzyskanie dotacji pozwoli zaoszczędzić nawet do 90%  kosztów inwestycji związanych z modernizacją kotłowni, wymianą źródeł ciepła i termomodernizacją budynku.  Program dotyczy Nowego Sącza, a dofinansowanie może wynieść dla całego miasta nawet 80 mln zł. Dyrektor PGNiG Piotr Firlej przedstawił program rozbudowy sieci gazowniczej w Nowym Sączu i całej Sądecczyźnie. Będę wspierała mieszkańców by korzystali z tych programów.

SPORT I SPRAWY SPOŁECZNE

Bardzo się cieszę, że z moich zaproszeń do odwiedzin Nowego Sącza skorzystała ostatnio - m.in. pani wicepremier Beata Szydło, odpowiadająca w rządzie za sprawy społeczne. Zadeklarowała konkretne wsparcie dla inicjatyw powstających w Nowym Sączu.

Podobnie odwiedzający z mojej inicjatywy Nowy Sącz - minister sportu i turystki Witold Bańka, widział w jakim stanie są nasze obiekty sportowe m.in. w dzielnicy Zawada. Liczę na to, że przy wsparciu Ministerstwa to miejsce stanie się stadionem lekkoatletycznym z bogatą infrastrukturą, z której będzie mogła korzystać sądecka młodzież.

Wraz z Ministrem Sportu rozmawialiśmy z trenerami sądeckich klubów sportowych na temat ich rozwoju i wsparcia. Pan Minister przedstawił możliwości ich dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i zapowiedział pełne poparcie dla moich działań na rzecz sportu w Nowym Sączu. Zadeklarował nie tylko pomoc w odbudowaniu i modernizowaniu obiektów dla młodzieży takich jak ten w Zawadzie, ale także przedstawił możliwość dofinansowania dla Akademii Sandecja. Powiedzmy to otwarcie - potrzebujemy konkretnego wsparcia ministerstwa sportu i turystyki w tym temacie. Sądeczanie o tym dobrze wiedzą, przekonali się już, czym są puste obietnice, bez wsparcia rządu i ja także jestem tego świadoma.

REKREACJA

Z ministrem Markiem Gróbarczykiem, odpowiadającym za resort gospodarki wodnej ustaliłam współpracę dotyczącą zagospodarowania brzegów rzek Dunajca i Kamienicy.

W tych terenach tkwi ogromny potencjał, niewykorzystany jak na razie przez władze Nowego Sącza. Podczas konferencji z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem oraz Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą w Nowym Sączu przedstawiliśmy program zagospodarowania rekreacyjnego, udrożnienia i poprawy stanu ekologicznego rzeki Kamienica. Przewidywany okres realizacji Programu I kwartał 2019 do IV kwartał 2022r. Szacowany koszt programu to ok.15 mln zł. Zaproponowany program jest wynikiem mojego spotkania i wniosku o regulację i rewitalizację rzeki Kamienica skierowanego do Pana Ministra po spotkaniu na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

BATALION WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Siedziba batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej powstanie w Nowym Sączu. Taką informację ogłosił Wiceminister Obrony Narodowej gen. Marek Łapiński który na moje zaproszenie przyjechał do Nowego Sącza. W sądeckiej siedzibie batalionu WOT będzie pracowało 80 osób. Natomiast batalion będzie składał się z ok. 700 żołnierzy.

Było wiele, bardzo wiele ważnych dla sądeczan spotkań!

Nowosądeczanie faktycznie zauważyli, że nie marnowała pani czasu kampanii na siedzenie w fotelu w sztabie wyborczym lub podczas przechadzek deptakiem ulicy Jagiellońskiej.

- Faktycznie tak było, co nie znaczy, że nie spotykałam się tutaj na miejscu z mieszkańcami miasta. Po prostu udawałam się na spotkania wprost na osiedla, tam gdzie toczy się codzienne życie i dyskutowałam o rzeczywistych potrzebach.

Dzięki temu w Piątkowej widziałam mieszkańców osiedla zdeterminowanych w zabieganiu o budowę przyłączy wodociągowych i nowoczesnej sieci. Wesprę ich realnie w tych staraniach. Już się tematem zajęłam i w siedzibie spółki Sądeckie Wodociągi od prezesa otrzymałam konkretne zapewnienia w tej sprawie. Z seniorami na Osiedlu Kochanowskiego i w Zawadzie  rozmawiałam o skutecznym wspieraniu najstarszych mieszkańców naszego miasta. Następnie prośby seniorów przekazałam dalej, podczas spotkań w Krynicy z panią minister Elżbietą Rafalską i w Nowym Sączu podczas wspomnianego spotkania z panią wicepremier Beatą Szydło.

Na osiedlu Poręba Mała i na wielu innych osiedlach od mieszkańców usłyszałam, jak bardzo doskwierają im opłaty za wywóz nieczystości. Zwróciłam się w tej sprawie do władz miasta i radnych, aby zajęli się tematem. Na osiedlu Millenium dyskutowałam o sprawach ważnych dla mieszkańców Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W chwilę potem rozmawiałam już z prezesem tejże spółdzielni. Otrzymałam obietnice i zapewnienia w omawianych kwestiach. Na ulicy Leśnej, na Chruślicach zadeklarowałam, że obrzeża miasta będą traktowane na równi z centralnymi dzielnicami Nowego Sącza, jeśli chodzi o budowę dróg, nie tylko głównych, ale także dojazdowych. Widziałam na własne oczy potrzeby mieszkańców w tym obszarze. Trzeba się tym pilnie zająć. Na Wólkach spotkałam się m.in. z działkowcami. Ogrody działkowe w naszym mieście zapewniają aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych. Stanowią także ważny składnik terenów zielonych i rekreacyjnych miasta. Będę wspierała funkcjonowanie takiej formy rekreacji i wypoczynku w Nowym Sączu.

Podczas spotkań z mieszkańcami miasta poruszyliśmy również wiele innych istotnych spraw. Stale to podkreślam, że stawiam na bezpośredni kontakt z sądeczanami. Udaję się i będę nadal udawała się tam, gdzie jest rzeczywista potrzeba. Nie sposób teraz wszystkich poruszonych kwestii wymienić, ale ważne żeby jeszcze wspomnieć o potrzebie utrzymania stałych kursów szynobusu na Helenę, także po oddaniu do użytku nowego mostu i koniecznej w mojej ocenie budowie trzeciego mostu na Dunajcu w granicach miasta. Mam na uwadze priorytetowe rozmowy w sprawie modernizacji nowosądeckiego szpitala i negocjowania z władzami wojewódzkimi lepszych warunków płac dla personelu medycznego, tak aby na nowoczesnych oddziałach nie brakowało wysoko wykwalifikowanych specjalistów – lekarzy i pielęgniarek.

Jak zamierza pani temu wszystkiemu sprostać?

- Nie jestem sama w podejmowanych działaniach. Zaproponowałam sądeczanom kandydatów do rady miasta, bardzo dobrych kandydatów. To ludzie najczęściej już sprawdzeni - albo w pracy samorządowej, za którymi stoją konkretne sukcesy w pracy na rzecz miasta, albo osoby nowe, które mogą poszczycić się osiągnięciami w pracy na rzecz swoich lokalnych, osiedlowych społeczności. Z całą pewnością są to ludzie pracowici, uczciwi, widzący potrzebę szybszego niż dotychczas rozwoju Nowego Sącza. W wielu kluczowych dziedzinach. Bez zaplecza, na które można liczyć w pracy, żaden z kandydatów na urząd prezydenta miasta nie ma szans osiągnąć tego, co założył w kampanii wyborczej, dlatego tak bardzo ważne jest, aby do rady wprowadzić jak najwięcej radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Im mocniejszą stworzymy grupę, tym realniejsze jest wypracowanie założeń naszego programu wyborczego. Im silniejsza reprezentacja radnych z PiS, tym efektywniejsza będzie współpraca z rządem. Jest to oczywiste i dla wszystkich czytelne.

Trzeba też wspomnieć o sondażach, które pokazują, że w okolicznych powiatach i gminach Prawo i Sprawiedliwość osiągnie sukces podczas wyborów samorządowych. Stwórzmy silną grupę lokalnych patriotów zabiegającą o wspólne sprawy. Nowego Sącza nie stać dzisiaj na osamotnienie i inne scenariusze. Wierzę mocno w mądrość mieszkańców Nowego Sącza, którzy widzą skuteczne działania polityków - ministrów i parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości. Realizujemy obietnice i naprawiamy to, co zepsuli politycy rządu koalicji PO-PSL. Najlepszy przykład sprzed kilku dni, gdy w ręce polskiego skarbu państwa wróciła kolej linowa na Kasprowy Wierch, wyprzedana za bezcen obcemu kapitałowi przez polityków koalicji poprzednich liberalnych rządów. Nieco wcześniej przywróciliśmy Nowemu Sączowi Karpacki Oddział Straży Granicznej. Było i będzie tych sukcesów tutaj na południu Polski znacznie więcej. Podsumuję moją wypowiedź naszą niezwykle ważną deklaracją Prawa i Sprawiedliwości która brzmi „Dotrzymaliśmy słowa w rządzie dotrzymamy i w samorządzie”. Jestem przekonana o tym, że dopiero przed nami są najlepsze czasy dla mieszkańców Nowego Sącza.

materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Zobacz także w tej kategoriiDziękujemy za przesłanie błędu