Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 16 czerwca. Imieniny: Aliny, Anety, Benona
05/03/2024 - 08:05

To oni powalczą o miejsca w sądeckim powiatowym samorządzie [WIDEO] [ZDJĘCIA]

Czterdziestu trzech kandydatów, tyle osób liczy drużyna Prawa i Sprawiedliwości, która powalczy o miejsca w radzie powiatu nowosądeckiego. Prawica stawia nie tylko na doświadczonych samorządowców, ale także na młodych, dobrze wykształconych debiutantów – podkreśla powiatowy pełnomocnik partii Marek Pławiak.

Okręg I – Łącko,  Podegrodzie

1.Tadeusz Zaremba

Samorządowiec. Były zastępca Wójta gminy Łącko i były doradca Wójta gminy Krościenko nad Dunajcem. Od dwóch kadencji radny Powiatu Nowosądeckiego. Jako Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego zarządza strefą ekonomiczną na terenie Województwa Małopolskiego.


2.Tomasz Skut

Mgr inż. wychowania fizycznego Akademii Rolniczej w Krakowie. Nauczyciel wychowania fizycznego. Działalność polityczną rozpoczą w 2014 roku, w 2013r. odznaczony medalem KEN. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców w Podegrodziu.

3.Krzysztof Kurzeja

Prowadzi gospodarstwo sadownicze. Pełni funkcje Przewodniczącego Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Sączu, drugą kadencje. Jako społecznik zasiada w Powiatowej Radzie Rynku Pracy Powiatu Nowosądeckiego i jest w składzie Rady Rynku Pracy dla miasta Nowy Sącz. Angażuje się w życie społeczne swojej gminy.

4.Monika Dyczek

Polonistka, ukończyła studia podyplomowe z administracji. Były pracownik starostwa powiatowego, aktualnie prowadzi działalność w sektorze prywatnym.

5.Aneta Wolańska

Pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, absolwentka kierunku zarządzanie kulturą oraz Studium Folklorystycznego. Kierownik, choreograf, instruktor, wieloletni prezes stowarzyszenia folklorystycznego zrzeszającego dzieci, młodzież i dorosłych.

6.Maria Gąsiorowska

Wykształcenie wyższe na poziomie magistra z zarządzania finansami oraz bankowości doradztwa finansowego. Od 2011 roku pracownik Banku Spółdzielczego. Obecnie działa w Radzie Sołeckiej w Juraszowej.

Okręg II - Chełmiec

1.Maria Barbara Szarota

Emerytowana nauczycielka, długoletnia nauczycielka dzieci specjalnej troski, działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wieloletnia współorganizatorka letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z całej Polski w Przydonicy oraz półkolonii dla dzieci rolników – „Bezpieczne Dzieci– Spokojni Rodzice”. Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego IV,V,VI kadencji. Pierwszy zwycięzca plebiscytu „Sądeczanin Roku” .

2.Krzysztof Kornaszewski

Emeryt, budowlaniec. Realizator zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów instytucji związanych z obronnością kraju. Założyciel i nieetatowy przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Straży Granicznej oraz wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Nowym Sączu. Sołtys Krasnego Potockiego od dwóch kadencji.

3.Paweł Łabuda

Radny powiatu nowosądeckiego, członek komisji edukacji, turystyki i sportu oraz komisji promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi dyrektor szkoły znajdującej się w naszym regionie, organizator wielu wydarzeń i imprez sportowych, organizator wielu akcji charytatywnych, w tym koncertów gwiazd muzyki polskiej.

4.Bożena Gąsior

Ukończyła Politologię i Administrację Publiczną w Krakowie. Pracowała jako agent ubezpieczeniowy oraz w administracji publicznej w KRUS w Krakowie. Jest działaczką społeczną w Chełmcu.

5.Paweł Kurzeja

Przedsiębiorca, pasjonat lotnictwa. Od 2007r. prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Chełmiec. Mocno jest związany ze swoim regionem, na rzecz którego chciałby pracować.

6.Alina Rzepka

Mgr  pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Od 32 lat pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu oraz dodatkowo od 7 lat w Hospicjum Stacjonarnym, również w Nowym Sączu. Przez 3 lata zajmowała się pracą na stanowisku Specjalisty do spraw epidemiologii.

Okręg III – Łososina Dolna, Korzenna, Gródek nad Dunajcem

1.Marek Pławiak

Mgr Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Dyplomowany nauczyciel. Starosta Nowosądecki w latach 2014-2018. Radny powiatu nowosądeckiego VI kadencji. Odznaczony m.in. Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

2.Franciszek Kantor

Emeryt, prowadzi własne gospodarstwo rolne w Wojnarowej. Wieloletni radny  i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Korzenna. Były radny do Sejmiku Województwa Nowosądeckiego oraz  Radny Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji. Za osiągnięcia w pracy społecznej odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi.

3.Zygmunt Opiło

Wyższe wykształcenie,  mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Radny I kadencji powiatu Nowy Sącz, przewodniczący komisji promocji powiatu, turystki i uzdrowisk  powiatu. Członek komisji infrastruktury. Dyrektor szkoły podstawowej w Lipiu, prezes KS Lipie, działacz sportowy.

4.Alojzy Janusz

Sadownik, ogrodnik. Od 25 lat radny gminy Korzenna, sołtys Miłkowej. 15 lat pełni posługę w Caritasie w parafii Siedlce. Od 16 lat służy pomocą w charakterze kierowcy księdza który jeździ do chorych. Pomniki jego pracy widać w całej Miłkowej, nowa sala gimnastyczna czy odnowiona szkoła to jego zasługa.

5.Aneta Kościelniak

Mieszkanka Gminy Łososina Dolna. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu , kierunek Zarządzanie – Biznes i Innowacja. Młody rolnik od lat interesujący się polityką. Mocno zaangażowana w bieżące sprawy rolników i młodzieży. Pragnie reprezentować młode pokolenie, przedstawić ich perspektywę i problemy.

6.Agata Chyc Ligęza

Mgr filologii polskiej, absolwentka Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Od 2013 roku przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Gminy Korzenna. Zaangażowana w działalność charytatywną oraz w wiele przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

7.Karolina Basta

Tegoroczna maturzystka. Koordynatorka projektu „Krew wzywa krew”. Organizatorka cyklicznych akcji krwiodawczych. Członek zarządu Stowarzyszenia Przydonica Wspólna Sprawa.

Okręg IV - Grybów

1.Antoni Koszyk

Absolwent Politechniki Krakowskiej - Wydział Inżynierii Środowiska.

Wicestarosta Nowosądecki,  Członek Komisji Budżetowej, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia Rady Powiatu Nowosądeckiego. Radny Rady Powiatu IV, V i obecnie VI kadencji. W latach 2007 - 2010 r. pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Miasta Grybowa.

2.Amadeusz Kwiatkowski

Doktor nauk o kulturze fizycznej, autor wielu recenzowanych prac naukowych z dziedziny teorii i fizjologii sportu. Były wicemistrz Polski w kickboxingu fullcontact oraz posiadacz czarnego pasa w kickboxingu. Obecnie trener I klasy kickboxingu oraz instruktor boksu, pływania i kulturystyki. W roku 2012 założył klub UKS Gladiator Binczarowa.

3. Ewa Matuła

Jest absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz Studium Folklorystycznego MCK Sokół w Nowym Sączu. Od 18 lat zawodowo związana jest z Gminną Biblioteką Publiczną w Grybowie, a od kilku lat również z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Grybowie. Zarazem kierowniczka, choreograf i instruktor tańca zespołu regionalnego Pogórzańskie Dzieci z Kąclowej.

4.Jan Gruca

Wieloletni pracownik Urzędu Gminy jako kierownik Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych. Od 2007r. do nadal na stanowisku dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w gminie Grybów. Radny do Rady Gminy Grybów przez dwie kadencje. Od 1993 do chwili obecnej sołtys wsi Biała Niżna.

5.Monika Janur

Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie i marketing. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Stróżach. Radna Gminy Grybów. Ostatnie wybory samorządowe w 2018 r. zakończone uzyskaniem mandatu radnej Gminy Grybów. Pełnione funkcje w Radzie Gminy Grybów - przewodnicząca Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz członek Komisji Skarg Petycji i Wniosków.

6.Anna Radzik

Mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie opieki długoterminowej. Od 2001 roku do obecnej chwili praca w Zespole Wyjazdowym Ratownictwa Medycznego na stanowisku kierownik ZRM. W czasie pandemii odznaczyła się odwagą niosąc bezinteresowną pomoc osobom chorym na Covid 19. Często charytatywnie uczestniczy w zabezpieczeniu medycznym imprez masowych. Od kilku lat prowadzi Parafialną Poradnię Rodzinną.

Okręg V- Kamionka Wielka, Nawojowa, Łabowa

1.Michał Nowak

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radny powiatu nowosądeckiego, V-ce Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Członek Komisji Polityki Społecznej. Odznaczony srebrnym medalem Prezydenta RP za długoletnią pracę w służbach zatrudnienia. Aktualnie jest kierownikiem w jednostce samorządowej.

2.Janusz Cabak

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, mgr Politechniki Rzeszowskiej. Od ponad 20  lat związany z samorządem gminnym, były dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Nawojowej. Obecnie sekretarz Gminy Nawojowa. Społecznik, przewodniczący rady programowej Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego.

3.Anna Gaborek

Technik-rolnik o specjalności marketing produktów rolnych. Radna Gminy Łabowa. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Delegat Banku Spółdzielczego w Łabowej oraz Delegat Powiatowej Izby Rolnej. Była przewodnicząca Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w Gminie Łabowa.

4.Maria Kiełbasa

Polonistka, emerytowana nauczycielka języka polskiego. Wieloletnia pracowniczka Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej i w Gimnazjum Publicznym w Kamionce Wielkiej. Członek Solidarności.  Przez dwie dekady współpracowała z Fundacją Sursum Corda, była koordynatorka koła wolontariuszy przez 20 lat.

5.Jan Michalik

Emeryt. Prowadzący własne ekologiczne gospodarstwo rolne. Członek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, w Nowym Sączu i gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Nawojowej. Od 1985 roku członek Solidarności.

Okręg VI – Krynica Zdrój, Piwniczna Zdrój, Muszyna, Rytro

1.Przemysław Gajowski

Prawnik, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju. Członek Prezydium Zgromadzenia Założycieli Fundacji „Krynickie Zdroje”. Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. Członek Komisji Budżetowej oraz członek Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego.

2.Stanisław Sułkowski

Emeryt, były radny gminy Muszyna, oraz radny w powiecie nowosądeckim. Przewodniczący komisji turystyki i sportu. Prezes klubu sportowego Poprad Muszyna. Lokalny działacz społeczny na rzecz rozwoju sportowego dzieci.

3.Bronisław Rusiniak

Wykształcenie zawodowe,  zasłużony działacz Solidarności na Sądecczyźnie, były radny gminy Piwniczna-Zdrój, handlowiec, od 32 lat prowadzi własną działalność gospodarczą.

4.Piotr Kotarba

Mieszkaniec Obłazów Ryterskich w gminie Rytro,  sportowiec, były piłkarz lokalnego klubu LKS Poprad Rytro. Wieloletni zawodnik Mistrzostw oraz Pucharu Polski w zjeździe rowerowym. Były członek zarządu klubu rowerowego "Gravity Revolt". Współorganizator zawodów rowerowych "Limanowa Downhill Challange". Amator wypraw górskich i surviwalu. Informatyk, aktualnie programista Frontend w trakcie stażu. – niestety dzisiaj nieobecny, ale myślami jest z nami.

5.Marta Gałęziowska Od 30 lat mieszanka Muszynki gdzie prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne. Od 2015 roku jest sołtysem tejże miejscowości. W 2018 roku została Radną Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju. Aktywnie udziela się w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Muszynka oraz OSP Muszynka.

6.Robert Jabłoński Mówi o sobie krótko prywatny przedsiębiorca z Muszyny.

7.Dorota Witassek

Wykształcenie wyższe, geodeta. Mgr zarządzania administracji publicznej. Przewodnicząca Komisji zakładowej Solidarności, delegat regionu małopolskiego. Członek regionalnej sekcji wodociągów i kanalizacji regionu małopolskiego Solidarności. Długoletni doradca w poradniach rodzinnych i parafialnych.

8.Barbara Talar

Od ponad 20 lat - kustosz Muzeum Regionalnego Towarzystwa Miłośników Piwnicznej obecnie prezes Zarządu Towarzystwa. Autorka i koordynatorka kilkunastu projektów z zakresu historii, etnografii, tradycji i kultury regionu. Organizatorka muzealnych spotkań, wykładów  i prelekcji - tzw. "Posiadów Piwniczańskich".

Okręg VII-Stary Sącz

1.Zdzisław Kożuch

Leśnik, przyrodnik, myśliwy. Pracuje jako leśniczy w nadleśnictwie  Stary Sącz. Wykształcenie wyższe. Członek Rady Naukowej '' Lasy Beskidu Sądeckiego". Przewodniczący Komitetu PiS w Starym Sączu.

2.Stanisław Dąbrowski

Pedagog – muzyk. Nauczyciel instruktor starosądeckich szkół i placówek kulturalnych. Twórca i dyrygent orkiestr, chórów, instruktor zespołów muzycznych i folklorystycznych.Był radnym rady miejskiej w Starym Sączu przez dwie kadencje. Radny Powiatu Nowosądeckiego V i VI kadencji. Odznaczony srebrną i złotą oznaką „ Za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz” oraz medalem „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

3.Piotr Dyrek

Magister Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierownik Referatu Finansowania Rozwoju. Urząd Miejski w Starym Sączu, koordynator Regionalny ds. Przedsiębiorczości. Małopolska Agencja Rozwoju regionalnego. Członek Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia.

4.Aleksandra Piętka

Generalny Menadżer  Restauracji PREZZO w Weybridge (Anglia) od 2007 do 2014 roku. Członek Rady Parafialnej w Gaboniu. Członek KGW Gaboń. Prezes Caritasu Parafialnego w Gaboniu.

5.Kamila Abramczyk

Młoda, energiczna, chcąca sprawdzić się w pracy samorządowej Studentka z Przysietnicy.Dziękujemy za przesłanie błędu