Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
19/04/2024 - 06:55

Czternasta emerytura w 2024 roku: ile wyniesie 1 780,96 zł czy więcej

Wszystko wskazuje, że poza marcową waloryzacją emerytur i dodatkowym świadczeniem w roku zwanym trzynastą emeryturą, seniorzy mogą w tym roku liczyć już tylko na czternastą emeryturę. Nie wiadomo jednak ile ona wyniesie i kiedy będzie wypłacana.

Ostatecznie rząd nie podwyższył kwoty wolnej z 30 000 zł do 60 000 zł, co oznaczałoby zwolnienie z podatku emerytur w wysokości do 5 000 zł brutto miesięcznie. Nie ma też praktycznie szans na drugą waloryzację emerytur, zapowiadaną  na 1 września 2024 r.

Czternasta emerytura 2024: co zapisane jest w ustawie

Przypomnijmy, że pierwotnie czternasta emerytura miała być świadczeniem jednorazowym, wypłaconym tylko w 2021 r. Ostatecznie jednak emeryci dostali drugie dodatkowe w roku świadczenie także w 2022 r., a w 2023 roku uchwalono ustawę, która z okazjonalnej dodatkowej wypłaty ustanowiła czternastkę świadczeniem stałym, które ZUS podobnie jak trzynastkę ma obowiązek wypłacać co roku.

O ile jednak trzynastka należy się wszystkim emerytom i w jednakowej wysokości równej minimalnej emeryturze i musi być wypłacana co do zasady w kwietniu, o tyle czternasta emerytura także musi wynosić co najmniej tyle co najniższa emerytura w danym roku po waloryzacji, ale prawo do niej przysługuje emerytom otrzymującym świadczenie w wysokości do 2 900 zł brutto. Potem wraz ze wzrostem emerytury kwota ta jest pomniejszana na zasadzie złotówka za złotówkę, aż dojdzie poniżej 50 zł. Wtedy już czternastki nie wypłaca się.

Czternasta emerytura 2024: 1 780,96 zł czy więcej, we wrześniu czy później

Jednocześnie jednak ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w swoim art. 6 ustanowiła zapis, zgodnie z którym Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe. Przepisy te wydawane są w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku.

Z kolei w art. 3 ustawa stanowi, iż Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

Wynika z tego, że:

  • Czternasta emerytura 2024 może być wypłacona dopiero w listopadzie lub grudniu, jeśli rząd skorzysta z ustawowego uprawnienia do ustalenia szczegółów dopiero w październiku
  • Czternastka musi wynosić co najmniej 1 780,96 zł, bo tyle aktualnie wynosi najniższa emerytura.
  • Czternastkę w pełnej wysokości podobnie jak w roku ubiegłym otrzymają seniorzy o emeryturze brutto wynoszącej 2 900 zł, a  mający emeryturę od 2 900 zł do 4 630,96 zł otrzymają czternastkę pomniejszoną według zasady złotówka za złotówkę, ale nie mniej niż 50 zł.

Do czasu jasnej deklaracji rządu i wydania stosownego rozporządzenia Rady Ministrów można jednak spekulować, że wypłata będzie wcześniej, np. we wrześniu a zasadnicza wysokość czternastki będzie wyższa niż minimalna emerytura.

Tak było w 2023 r. gdy czternastki zostały wypłacone we wrześniu w kwocie wyjściowej 2 650 zł – zamiast 1 588, czyli ok. 838 zł netto więcej niż wynika to z ustawy.

([email protected]) fot. useche360/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu