Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 2 lipca. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
21/06/2017 - 05:40

Kto „roluje” w sejmiku inwestycje? Polityczne topory PO i PiS

Choć wybory samorządowe dopiero za rok, to w sejmiku PO i PiS już przywdziewają wojenne barwy. Z jednej i drugiej strony padają oskarżenia o „robienie” kampanii. Szefujący prawicowym radnym Witold Kozłowski mówi o rolowaniu przez koalicję inwestycji, Leszek Zegzda o politycznym głosowaniu opozycji. Poszło o absolutorium dla zarządu województwa.

Koalicja PO PSL była za, opozycja z PiS, która jest w mniejszości, była przeciw. Zarząd małopolskiego sejmiku otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Wcześniej pozytywne opinie wyraziły m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje sejmiku.

Przeczytaj też Awantura o pociągi na Sądecczyźnie. Czy to kręcenie politycznych lodów na kolei?   
 

Finalnie dochody województwa małopolskiego zamknęły się na poziomie:  1,06 mld złotych (w tym: dochody bieżące –nieco ponad 792 mln zł, dochody majątkowe – 276, 2 mln zł. Wydatki wyniosły w sumie 1,1 mld zł , w tym, wydatki bieżące – 661 mln zł  wydatki majątkowe – 454 mln zł.Zanim radni podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium, marszałek Jacek Krupa przedstawił sejmikowi szczegóły na temat  realizacji budżetu za 2016 r.

- Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz niezależnego biegłego rewidenta pokazują jednoznacznie, że budżet za 2016 r. został zrealizowany prawidłowo - mówił  marszałek województwa Jacek Krupa. - Warto zaznaczyć, że został on wykonany z nadwyżką wobec wcześniejszych założeń. Dochody województwa wyniosły 1, 06 mld złotych, co stanowi 102,34 proc. zakładanego planu. Wysoki poziom wykonania dochodów oraz zmniejszenie w trakcie roku wydatków spowodowało, że budżet zamknął się deficytem w kwocie zaledwie 46,6 mln zł. 

Jak podkreślił marszałek Krupa, wśród dochodów województwa w ubiegłym roku dominowały przede wszystkim wpływy z podatków dochodowych, które  (wyniosły 470 mln złotych, subwencji ogólnej - 134 mln, dotacje celowe - mln 449 i środki ze źródeł zagranicznych  -1,4 mln zł.

Podczas prezentacji realizacji budżetu marszałek Krupa podsumował także najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku. Wśród nich wymienił zakup nowych pociągów dla Kolei Małopolskich (144, 7 mln zł), a także szeroko zakroje inwestycje drogowe – w tym m.in. budowę obwodnicy Oświęcimia (50,3 mln) obwodnicy Miechowa (9. 5 mln, obwodnicy Skały (2,2 mln ) czy też połączenia DW 789 z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski (24 mln) Marszałek zwrócił także uwagę na modernizację odcinków dróg wojewódzkich, na co przeznaczono 33,5 mln zł oraz budowę zintegrowanej sieci tras rowerowych za 32,9 mln złotych.  

Spore środki zostały też przekazane na edukację – między innymi n 5,5 mln zł zł na budowę hali sportowej i rozbudowę części dydaktycznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanego, a na kontynuację modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce – 2. 9 mlz złotych. Z kolei dzięki programowi Małopolskie Remizy 2016 zmodernizowano 90 jednostek OSP, przeznaczając na ten cel kwotę 2.6 mln. W budżecie nie zabrakło również wsparcia na ochronę zdrowia, kulturę czy sport. 

Ostatecznie za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa głosowało dwudziestu dwóch radnych, przeciw było piętnastu radnych PiS.

Dla czego wykonanie przez zarząd województwa budżetu za ubiegły rok nie zyskało akceptacji opozycji ?- pytamy szefującego sejmikowej opozycji Witolda Kozłowskiego?

- Najistotniejsze jest to, że wydatki zaplanowano na poziomie1 mld 485 mln, natomiast zrealizowano 1mld 114 mln. Łatwo policzyć, że 370 mln złotych po stronie wydatków nie zostało zrealizowanych, z czego blisko mln 250 mln zł to środki inwestycyjne.  

Ja tłumaczy Kozłowski, te uwagi odnoszą się do budżetu po dokonaniu zmian, ale - jak pokreśla- konstruowanie budżetu trwa pół roku i w tworzenie planu finansowego sejmiku zaangażowane są wszystkie jednostki województwa, cały urząd marszałkowski, zarząd, a w końcowej fazie także radni.

- Albo to wszystko jest źle zaplanowane, albo źle realizowane, albo po części jedno i drugie - mówi Kozłowski. - Wielu ludzi czekało na różnego rodzaju inwestycje i po prostu tych inwestycji w 2016 roku się nie doczekało. Mamy takie poderznie, że chodzi o zrolowanie inwestycji na bieżący rok po to, żeby w roku wyborczym przecinać wszystkie wstęgi.

Z tymi argumentami nie zgadza się Leszek Zegzda z zarządu województwa.

- Cały PiS - mówi w rozmowie z Sądeczaninem Zegzda. -To było głosowanie polityczne, bo opzycja już szykuje się do wyborów samorządowych. Jeśli chodzi o niezrealizowane inwestycje, to tłumaczyliśmy, że powodem były problemy natury obiektywnej. Po prostu zostały opóźnione programy europejskie. Poza tym pojawiły się takie przeszkody jak niewykonane opinie środowiskowe lub odwołania od przetargów zainteresowanych inwestorów. 

W trakcie swojego wystąpienia podczas sesji absolutoryjnej Leszek Zegzda podkreślał, że sejmik realizuje politykę odpowiedzialną, zrównoważoną i proinwestycyjną, a żelazna zasada stosowana przez województwo od 2007 r. to gospodarne wykorzystywanie swoich środków inwestycyjnych poprzez udział budżetu województwa w funduszach europejskich.

Ostatecznie za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa głosowało dwudziestu dwóch radnych, przeciw było piętnastu.

(ami) fot, UMWM [email protected]Dziękujemy za przesłanie błędu

Aktywnie w Małopolsce