Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 24 września. Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
08/03/2017 - 16:00

Łącko: Czas na budowę tras rowerowych i kładek

Przez gminę Łącko będzie przebiegał spory odcinek realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu VeloDunajec. Trasy rowerowa będzie miała 172 km długości i pobiegnie od Zakopanego do Wierzchosławic (Podkarpacie).

Na terenie gminy Łącko powstaną dwie kładki pieszo-rowerowe przez Dunajec w Zabrzeży/Wietrznicach oraz w samym Łącku.

– Ta druga jest niezwykle ważna ponieważ zastąpi funkcjonującą obecnie przeprawę rzeczną, z której korzystają mieszkańcy przysiółka ,,Zawodzie”. Będzie to bardzo duże udogodnienie, gdyż funkcjonowanie przeprawy rzecznej jest ciągle uzależnione wielu czynników jak choćby stan wody Dunajca czy też pory dnia (nieczynny po zmroku). Pomysł budowy kładki w Łącku był wnioskowany przez gminę jako rozwiązanie alternatywne dla budowy trasy po lewej stronie rzeki od Zabrzeży z uwagi na problemy w pozyskaniu zgód o właścicieli działek w Czerńcu, a także znaczny koszt budowy trasy spowodowany budową dwóch kładek na rzece Kamienica potoku Borki oraz koniecznością umocnienia brzegu Dunajca – zaznacza Jan Dziedzina, wójt Łącka.

Zobacz: Stary Sącz: Trasy rowerowe coraz bliżej

Druga kładka powstanie na potoku Czarna Woda w Łącku oraz na pozostałych ciekach wodnych stanowiących lewobrzeżne dopływy Dunajca na odcinku Łącko-Maszkowice. Oprócz kładek powstaną miejsca obsługi rowerzystów (MOR) w Łącku oraz Jazowsku wyposażone w wiaty, stojaki dla rowerów WC. Trasa będzie posiadać jezdnię szer. min 3,00m o nawierzchni bitumicznej natomiast na terenach będących w zarządzie RZGW nawierzchnię betonową.

– Gmina Łącko aktywnie uczestniczy w tym projekcie. Pomaga w uzgodnieniach przebiegu trasy z właścicielami działek. Będzie również partycypować w kosztach wykupu gruntów. Wykorzystany został również opracowany przez gminę projekt tras biegowo-rowerowych łączących miejscowości Czerniec – Maszkowice, którego część zostanie ujęta w zakresie VeloDunajec, pozostałą część trasy łączącą trasę VeloDunaje z centrum miejscowości Łącko gmina zamierza wykonać w 2018r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W celu pozyskania dofinansowania dla realizacji zadania gmina zawarła porozumienie z gminą Stary Sącz, Chełmiec, Bobową, miastem Nowy Sącz oraz Fundacją Sądecką i wspólnie ubiegają o dotację na projekt Centra Aktywnego Wypoczynku – trasy biegowo-rowerowe – dodaje Dziedzina.

Patrz: Full wypas dla cyklistów. Powstanie kolejny etap trasy VeloDunajec

Projekt VeloDunajec ma łączyć się z europejskim projektem EuroVelo, stanowiącym sieć szlaków rowerowych pokrywających całą Europę. Równocześnie gmina Łącko aplikuje o środki finansowe na realizację projektu budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, która obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego Łącko – Zagorzyn –Łącko o łącznej długości 3,3 km. Wniosek o dofinansowanie zadania uzyskał już wstępną akceptację Forum Subregionu. Planowany termin realizacji robót czerwiec – listopad 2017.

(JB), źródło: UG Łącko, fot. UMWMDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe

PARTNERZY AKCJI