Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 27 stycznia. Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
05/06/2018 - 17:40

Nowy Sącz: oświadczenia majątkowe wiceprezydentów. Jaki mają majątek?

Samorządowcy muszą, zgodnie z prawem, składać co roku oświadczenia majątkowe. Zostały już opublikowane oświadczenia majątkowe obu wiceprezydentów Nowego Sącza: Jerzego Gwiżdża i Wojciecha Piecha. Czekając na - wciąż niedostępne - oświadczenie prezydenta Nowaka, zaglądamy do obu tych dokumentów.

Wszystkie oświadczenia składane przez samorządowców są, przed publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej, weryfikowane. Każdy obywatel może zajrzeć do takiego dokumentu sporządzonego przez samorządowca.

Pierwszy zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż w oświadczeniu majątkowym za 2016 oraz 2017 rok wpisał, że nie posiada oszczędności w złotych polskich. Nie ma też oszczędności w walucie obcej ani w papierach wartościowych. Jest za to współwłaścicielem domu o powierzchni 300 metrów kw., którego wartość oscyluje w przedziale 550 - 600 tysięcy złotych.

Wiceprezydent Gwiżdż nie posiada gospodarstwa rolnego, udziałów, ani akcji w spółkach handlowych. Nie prowadzi także działalności gospodarczej.

W rubryce "inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej" - z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza wiceprezydent Gwiżdż wpisał w oświadczeniu majątkowym za 2017 rok - przychód w kwocie 152 231,71 złotych, a dochód 150 896,71 złotych (objęte wspólnością małżeńską). W oświadczeniu majątkowym za 2016 rok wiceprezydent podał przychód 173 016,16 złotych, a dochód – 171 681,16 złotych (objęte wspólnością małżeńską).

Państwo Gwiżdżowie, jako wspólny majątek posiadają także, jak wynika z oświadczenia majątkowego za 2017 rok - dzieła sztuki i samochody: Mercedes ML 320 CDJ z 2008 roku i Mercedes B z 2009 roku. Wszystkie te rzeczy zostały objęte wspólnością małżeńską.

W oświadczeniu majątkowym za 2016 rok widniały dzieła sztuki, dwa samochody: wspomniany Mercedes ML z 2008 roku oraz Peugeot 307 z 2004 roku (objęte wspólnością małżeńską).

Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż napisał w oświadczeniu za 2017 rok, że samochód marki Peugeot 307 został sprzedany, a w jego miejsce zakupiono Mercedesa B.

Wiceprezydent Wojciech Piech z obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, podobnie jak wiceprezydent Gwiżdż wywiązał się pod koniec kwietnia br.

Co zamieścił wiceprezydent Piech w swoim oświadczeniu za 2017 rok? Widoczne zmiany, w porównaniu z oświadczeniem majątkowym za 2016 rok, widnieją w rubryce - oszczędności (zasoby pieniężne). W oświadczeniu złożonym przez wiceprezydenta Piecha za 2016 rok widnieje kwota 51 415 złotych (w walucie polskiej). Wiceprezydent zaznaczył, że jest to małżeńska współwłasność majątkowa, czyli oszczędności, które w 2016 roku zgromadził wspólnie z żoną.

W oświadczeniu majątkowym za 2017 rok w tej rubryce Wojciech Piech wpisał kwotę 107 161,46 złotych (małżeńska współwłasność majątkowa).

W oświadczeniu za rok ubiegły, w rubryce: środki pieniężne w walucie obcej wiceprezydent Piech wpisał – nie dotyczy. W oświadczeniu za 2016 rok w tej rubryce widniała kwota 400 euro i była wyszczególniona jako małżeńska współwłasność majątkowa).

Wiceprezydent Wojciech Piech zarówno w 2016, jak i 2017 roku nie miał papierów wartościowych, nie miał też gospodarstwa rolnego, ani innych nieruchomości. Nie prowadził też działalności gospodarczej, ani też nie działał w spółkach handlowych, jak również w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą.

Małżeńską współwłasność majątkową państwa Piechów stanowi dom o powierzchni 161 m. kw. o szacunkowej wartości 600 tys. złotych. Ten wpis jest taki sam w oświadczeniu majątkowym w 2016 i 2017 roku.

Zmiana pojawiła się natomiast w rubryce: „Posiadam akcje w spółkach handlowych”. W 2016 roku wiceprezydent razem z żoną posiadał 22 akcje kilku spółek notowanych na giełdzie. W oświadczeniu za 2017 rok widnieje wpis, że wiceprezydent nie posiada akcji.

Wiceprezydent Piech wspólnie z żoną mają samochód marki Honda CRV (rocznik 2015). Auto to zostało ujęte w oświadczeniu z 2016 i 2017 roku.

Wynagrodzenie roczne wiceprezydenta Piecha z tytułu zatrudnienia to kwota 152 646,63 złote (przychód przed opodatkowaniem). W oświadczeniu za 2016 rok była to kwota 148 022,97 złotych (przychód przed opodatkowaniem – małżeńska wspólność majątkowa).

Wiceprezydent zarówno w 2016 i 2017 roku nie miał zaciągniętych kredytów, ani pożyczek.

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok złożył też prezydent miasta Ryszard Nowak. Jego oświadczenie nie zostało jeszcze opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Oświadczenie majątkowe pana prezydenta jest weryfikowane przez służby wojewody - mówi Małgorzata Grybel, kierownik kancelarii prezydenta. – Kiedy tylko zostanie przesłane z Krakowa do Nowego Sącza, natychmiast zostanie opublikowanie w BIP, tak, jak oświadczenia obu wiceprezydentów miasta.

i.michalec@sadeczanin.info, Fot. arch. Sadeczanin.info.Dziękujemy za przesłanie błędu