Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
13/07/2016 - 14:35

Sądecka Kooperatywa Spożywcza w Sejmie RP

W Warszawie bawiła przez dwa dni delegacja Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej. Sądeczanie gościli w Sejmie RP. Wyjazd miał związek z prowadzaną kampanią na rzecz wprowadzenia uchwały o bezpośredniej sprzedaży od rolników oraz TTIP – umowa o wolnym handlu między USA a Unią Europejską.

Do stolicy pojechali: Jacek Kościółek – przewodniczący Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej, Anna Pietrusza – sekretarz oraz Mariusz Pawlik - członek Kooperatywy.

Jacek  Kościółek w poniedziałek wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez posła Jarosława Sachajko, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem było blokowanie ustawy o sprzedaży bezpośredniej przez rolników.

Ustawa ta w rewolucyjny sposób ułatwiałaby dostęp konsumentów do wytwarzanych przez rolników płodów rolnych, a także pozwoliłaby na sprzedawanie przez rolników swych przetworów, które w tej chwili w myśl obowiązującego prawa są zakazane.

Przewodniczący Sądeckiej Kooperatywy uważa, iż w chwili obecnej oddolne inicjatywy obywateli w postaci Kooperatyw Spożywczych mogą pomóc w ułatwieniu dostępu konsumentów do dobrej jakości płodów rolnych bezpośrednio od rolnika.

"Skupiamy się na uświadamianiu Polaków, iż mają swe prawa – mogą zakładać kooperatywy, spółdzielnie i stowarzyszenia, aby zapewnić sobie jak najlepszą, polską i jednocześnie tanią żywność.W ten sposób kooperatywy wspierają i promują lokalnych rolników i hodowców, dzięki czemu istnieje nadzieja, iż mimo zakusów koncernów międzynarodowych i utopijnych dyrektyw z Brukseli, polskie rolnictwo ekologiczne, jako jedno z nielicznych na świecie, będzie się nadal rozwijać" - mówi Jacek Kościółek.

W tym samym dniu na Krakowskim Przedmieściu odbyła się pikieta edukacyjna na tema stanu i zagrożeń dla polskiego rolnictwa połączona z jarmarkiem zdrowej żywności prezentowanej przez rolników zaproszonych przez organizatora – Jadwigę Łopatę, prezesa ICPPC – Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.
Sądeczanuie wzięli także udział w spotkaniu zorganizowanym przez Gabriela Janowskiego w salonie "Polish Quality Food". Dyskusja dotyczyła jakości polskich produktów rolnych i sposobów promowania ich na świecie pod znakiem "Polish Quality Food".

Wtorek 12-go lipca był wypełniony w całości konferencją w sali kolumnowej Sejmu, której tematem była Umowa o Wolnym Handlu z USA, w skrócie TTIP.
W imieniu Sądeckiej Kooperatywy, jako prelegent, głos zabrał zaprzyjaźniony młody rolnik z Komańczy – Radosław Patlewicz z Ruchu Sejmikowego. Poruszył temat niejasności i tajności, problemów z dostępem do dokumentów mówiących o treści Umowy TTIP, a także mówił o tym, jak rządy państw europejskich manipulują faktami przy informowaniu społeczeństw Europy o skutkach wprowadzenia TTIP.

W dyskusji wielokrotnie głos zabierali Jacek Kościółek i Anna Pietrusza.
- Wrażenie wyniesione z konferencji nie jest niestety zbyt optymistyczne. Pozostało odczucie, że decyzja o podpisaniu umowy, niezależnie od wyniku negocjacji, została już podjęta. A Polski Rząd stara się jak najmniej zauważalnie przygotować na to swoich obywateli - podsumowują deleaci Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej.
(s), źródło: Sądecka Kooperatywa Spożywcza
                                                                                                                                     

Sądecka Kooperatywa Spożywców


Dziękujemy za przesłanie błędu