Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 26 lipca. Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima
20/06/2021 - 19:05

W życie wejdą nowe przepisy? Samorządowcy nie kryją niezadowolenia

W parlamencie pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku od nieruchomości, dotyczący gruntów i budynków położonych na terenie lotnisk. Włodarze gmin, na których leżą aerodromy nie kryją zaniepokojenia.

Od początku lipca z przepisów będzie wprost wynikać, że wszystkie grunty położone na obszarze części lotnisk publicznych są zwolnione z daniny od nieruchomości – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który trafił do Sejmu. Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów PiS – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  Zgłaszająca projekt i konieczność nowelizacji grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości motywuje konieczność zmian niejednoznacznym brzmieniem dotychczas obowiązujących przepisów, które nie w pełni oddają intencje ustawodawcy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Projektodawcy proponują zmianę brzmienia art. 7 w ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowe brzmienie zakłada, że „Zwalnia się od podatku od nieruchomości: […] 3) grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”. Budzący obecnie wątpliwości fragment brzmi tak: „budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”.

Samorządowcy nie kryją niechęci. Z projektu niezadowoleni są włodarze gmin, którzy widzą realne zagrożenie dla swoich finansów, niejednokrotnie bazujących na podatku pobieranym z lotnisk. Wobec planów zwolnienia gruntów lotniskowych z podatku wypowiedziały się już dwie największe organizacje zrzeszające samorządy – Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

Gminy obawiają się – a ich obawy wydają się uzasadnione – że nowelizacja znacząco uszczupli budżet „lotniskowych” samorządów. Związek Miast Polskich podkreśla, że proponowana zmiana nie doprecyzowuje przedmiotu zwolnienia, a wręcz go rozszerza, w efekcie uszczuplając dochody gmin na których obszarach położone są aerodromy. Przedstawiciele gmin wiejskich zwracają uwagę na fakt, że nowelizacja powoduje kolejną negatywną zmianę w finansowaniu gmin, nie oferując w zamian żadnej rekompensaty, a nawet nie przewidując wprowadzenia mechanizmów odszkodowawczych.

Wójt gminy Ożarowice, na której leży częściowo lotnisko Katowice-Pyrzowice twierdzi, że wskutek nowych przepisów gmina którą zarządza straci około 6 mln rocznie. Grzegorz Czapla podkreśla, że przychody z podatków z lotniska są ważną częścią gminnego budżetu – a w gminie bez wielkich walorów turystycznych ciężko będzie je zastąpić.

Podobne obawy mają włodarze gmin Szczytno (lotnisko Olsztyn – Mazury) oraz Świdnik (lotnisko Lublin).

Przy okazji dyskusji o „odpodatkowaniu” lotnisk wróciła kwestia luki podatkowej, która jest skutkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, na których znajduje się urządzenia kolejowe. W 2016 roku ustawodawca znowelizował przepisy, zwalniając z podatku od nieruchomości nie tylko część działki ewidencyjnej, na której usytuowane są elementy infrastruktury kolejowej, ale również jej część zajętą na inną, dowolną  działalność gospodarczą. Zmiana dla wielu gmin oznaczała wielomilionowe straty. Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący ZGWRP podkreślił, że zwolnieniem zostały objęte działki ewidencyjne, na których znajdują się jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej. „

- W rezultacie, nierzadkie są przypadki zwolnienia z podatków wszystkich gruntów jednostek gospodarczych, gdzie grunty z elementami urządzeń kolejowych zajmują np. tylko 0,05% zajmowanej powierzchni. Oznacza to, że 2 metry toru lub bocznicy decyduje o zwolnieniu wszystkich budynków i budowli wraz z biurem i gabinetem szefa firmy – powiedział. Gminy zwracały się o doprecyzowanie nieprecyzyjnych zapisów, jednak bezskutecznie.

Na skutek tak skonstruowanej ustawy niejednokrotnie lokalne społeczności finansują korzyści podmiotów gospodarczych wykorzystujących lukę w prawie. Czy podobnie będzie z podatkiem od nieruchomości lotniskowych? (Dzbeński, fot. Ilustracyjna sejm.gov.pl)Dziękujemy za przesłanie błędu