Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
14/03/2024 - 07:15

To wszystko zbudowali w sądeckiej gminie. U nich inwestycje sypią się jak z rękawa [ZDJĘCIA]

Otoczona górami, lasami i rzekami, tak malowniczo położona jest gmina Kamionka Wielka. To znakomite miejsce do życia, gdzie samorząd stawia nie tylko na infrastrukturę drogową, ale również na oświatę, kulturę i sport. To właśnie Kamionka Wielka jest na marcowej karcie w kalendarzu „Sądeczanina”.

Inwestycyjny progres w rozwoju Gminy Kamionka Wielka jest bezdyskusyjny!

W ostatnich pięciu latach Gmina Kamionka Wielka odnotowała bezapelacyjny rozwojowy progres, stając się w wielu obszarach liderem. Zmiana odczuwalna jest zwłaszcza przez kierowców, którzy dzięki licznym inwestycjom drogowym wójta Andrzeja Stanka mogą cieszyć się z coraz bardziej bezpiecznych i komfortowych warunków jazdy. Gospodarz wskazuje, że na realizację projektów przeznaczono rekordową sumę ponad 103 mln zł, z czego na infrastrukturę drogową wydano ponad 40 mln zł, remontując już niemal 45 km dróg. Drogowa ofensywa ostatnich lat jest jednak jedynie częścią o wiele bardziej kompleksowego programu przewidzianego dla gminy, którego znaczną część zrealizowano w latach 2019-2024. Wójt podkreśla, że w gminie nigdy wcześniej nie zrealizowano aż tak wielu projektów, ani też nie pozyskano na inwestycje większych środków zewnętrznych. Środki te wyniosły już bowiem łącznie ok. 70 mln zł.

Gmina bije inwestycyjne REKORDY związane z infrastrukturą drogową!

Lata 2019-2024 to rekord, jeśli chodzi o gminną infrastrukturę drogową. Jak wskazuje wójt remontami objęto ponad 180 dróg, na których wyremontowano lub zmodernizowano już łącznie niemal 45 km odcinków. Nie jest to jednak jedyne osiągnięcie, ponieważ oprócz dróg przykładano wagę do budowy nowych chodników. Łącznie realizowano inwestycje dotyczące budowy aż 10 km chodników, które powstały głównie wzdłuż dróg powiatowych. Warto przy tym zaznaczyć, że gmina zadania te, tj. dotyczące budowy chodników, w przeważającej części realizuje samodzielnie, finansując projekty ze środków własnych i z pozyskanych dofinansowań.

Oprócz dróg i chodników, jak wyjaśnia wójt, gmina inwestuje też w instalację na swoim terenie nowoczesnego oświetlenia opartego o technologię LED. Do tej pory nowe energooszczędne oświetlenie zamontowano już wzdłuż niemal 28 km dróg. Prace dotyczyły zarówno wykonania nowego oświetlenia, jak i wymiany starych opraw sodowych na oprawy LED. Dzięki modernizacji gmina oszczędza na energii, ponieważ stare oprawy posiadały moc 150W, natomiast nowe to moc 27W lub 40W. Wójt wskazuje, że nowe oświetlenie to nie tylko oszczędność, ale przede wszystkim bardziej bezpieczne i komfortowe warunki korzystania z dróg.

We wskazanych latach, dzięki współpracy ze Starostwem Nowosądeckim, w gminie odbyły się też remonty ok. 19,2 km dróg powiatowych. Gospodarz wspomina również o negocjacjach prowadzonych z Miastem Nowy Sącz, dzięki którym miasto wybudowało strategiczny most na rzece Kamienica, a także podjęło decyzję o wyremontowaniu z własnych środków należącego do miasta zniszczonego odcinka ulicy Kamiennej ciągnącego się wzdłuż Jamnicy. Inwestycje te to negocjacyjny sukces wójta, ponieważ gmina nie uczestniczyła w kosztach zw. z ww. projektami.

Hala w Kamionce Wielkiej sportowym i kulturalnym centrum gminy

Zadanie ukończenia hali w Kamionce Wielkiej było jedną z najważniejszych inwestycji z lat 2021-2023. Był to zasadniczo II etap projektu, który dotyczył robót związanych z pracami nad surową bryłą budynku, pracami wykończeniowymi, a także z pełnym wyposażeniem obiektu. Zgodnie z planem w nowej hali znalazła się m. in. wielofunkcyjna arena, salka sportowa, widownia, szatnia dla widzów, dwa zespoły szatniowe, magazyn, pomieszczenia sanitarne i techniczne.

Obiekt, jak wskazuje wójt, stanie się sportowym i kulturalnym centrum gminy. Obok niego w przyszłości powstanie siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. Łączny koszt projektu wyniósł ok. 9,5 mln zł, przy czym dzięki inwestycyjnemu zmysłowi i dozie cierpliwości wójt pozyskał na zadanie wielomilionowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozwoliło ono zarówno ukończyć halę, jak i zaoszczędzić środki na inne projekty.

Wójt wybudował nowoczesną szkołę z salą gimnastyczną w Boguszy

Uczniowie i kadra Szkoły Podstawowej w Boguszy od wielu lat mierzyli się z lokalowymi niedostatkami, ponieważ rolę budynku szkoły pełniła wyodrębniona część remizy strażackiej OSP w Boguszy. Celem zapewnienia szkolnej społeczności należytego komfortu nauki i pracy wójt Andrzej Stanek postanowił wybudować dla uczniów nowy przyjazny budynek. Znalazło się w nim 11 sal lekcyjnych, gabinet lekarski, pomieszczenia techniczne, administracyjne, zaplecze szatniowe, sanitarne i wydajna kotłownia. Oprócz tego wybudowano salę gimnastyczną, która połączona jest z główną bryłą budynku, a także plac zabaw i parking z miejscami dla niepełnosprawnych. Wartość inwestycji wyniosła blisko 8,2 mln zł, przy czym na projekt wójt pozyskał środki zewnętrzne, w tym m. in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rok szkolny 2024/2025 szkoła ma już rozpocząć w nowym budynku, gdzie rozważane jest również utworzenie świetlicy lub przedszkola dla najmłodszych.

Oświata gminnym priorytetem, czyli remont i modernizacja szkół

W ostatnich latach Gmina Kamionka Wielka postawiła sporo na oświatę, ponieważ oprócz budowy szkoły w Boguszy w ciągu ostatnich pięciu lat wydano ponad 6,3 mln zł na inwestycje dotyczące remontów i modernizacji szkół. Łącznie na projekty te, razem z budową nowej szkoły, gmina wydała więc imponującą kwotę ponad 14,5 mln zł. Wykonane prace obejmowały szereg rozmaitych robót, a w tym m. in. remont/modernizację sal i obiektów sportowych, naprawę dachów, malowanie elewacji, wymianę instalacji, a także poprawę wydajności energetycznej budynków. We wskazanym okresie wyremontowano/zmodernizowano budynki i obiekty należące do następujących placówek oświatowych działających na terenie gminy:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej (ZSP),
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej,
  • Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy,
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy,
  • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej,
  • Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej.

Gmina inwestuje coraz więcej środków w sport, kulturę i rekreację

Gmina Kamionka Wielka, oprócz oświaty, postawiła również na sport, kulturę i rekreację, budując, remontując i modernizując wiele obiektów służących mieszkańcom. Łącznie na projekty wydano ponad 3,5 mln zł. Dodatkowo udzielano dofinansowań na działalność lokalnych klubów sportowych, organizacji pozarządowych, a także wspierano zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym wakacyjne wyjazdy na zielone szkoły oraz półkolonie. W sumie gmina udzieliła prawie 1 mln zł pomocy finansowej na ww. organizacje/zadania.

Oprócz tego, dzięki staraniom wójta, w 2023 roku pozyskano aż 1,6 mln zł środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład na restaurację zabytków sakralnych dla działających w gminie parafii. Łącznie na sport, kulturę i rekreację wydano więc ok. 6,1 mln zł, a jeśli dodać do tej sumy koszt budowy hali w Kamionce Wielkiej, to kwota ta urasta aż do ok. 15,5 mln zł. Środki te były przeznaczane m.in. na następujące zadania:

  • Sport: nowa hala w Kamionce Wielkiej, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, remont, modernizacja, doposażenie obiektów Ludowych Klubów Sportowych, wsparcie działalności lokalnych klubów sportowych (LKS, UKS, SKS);
  • Kultura i rekreacja: modernizacja Czarnej Kępicy, place zabaw, budowa tężni solankowej, remonty siedzib świetlic wiejskich, remont sali reprezentacyjnej urzędu służącej GOK w Kamionce Wielkiej, remont siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej; wspieranie organizacji pozarządowych (wydarzenia kulturalne);
  • Zabytki: pozyskanie środków dla parafii na restaurację Kościoła pw. NMP w Królowej Górnej, Kościoła pw. św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej, Kościoła pw. Apostołów Filipa i Jakuba w Mystkowie, cerkwii w Boguszy.

Skuteczna walka z osuwiskami znakiem rozpoznawczym gminy

Gmina w ostatnich latach prowadziła skuteczną walkę z osuwiskami. Łącznie realizowano inwestycje dotyczące aż 6 osuwisk, a w tym 5 terenów osuwiskowych. Na inwestycje przeznaczono ponad 10 mln zł, pozyskując przy tym wysokie dofinansowania. W pełni zabezpieczono osuwiska przy drodze „Homontówka-Ziobroskówka” i „Popielówka” w Kamionce Wielkiej oraz „Wolniki” w Mszalnicy. Opracowywano również projekty dokumentacji dotyczącej stabilizacji osuwisk w ciągu drogi „Porębówka” i „Ptakówka” w Kamionce Wielkiej.

 W gminie inwestuje się w ochronę środowiska naturalnego

Na terenie gminy wprowadzono system dotacji na odnawialne źródła energii (OZE), który jest często łączony z programem „Czyste Powietrze”. Dzięki temu mieszkańcy uzyskują środki na inwestycje, które służą środowisku. Jak dotąd dotowano 46 inwestycji dot. kolektorów słonecznych, 46 dot. fotowoltaiki i 144 dot. wymiany starych urządzeń grzewczych. Oprócz tego dotowano instalację 5 pomp ciepła, budowę 18 przydomowych oczyszczalni ścieków, a także dofinansowano wykonanie 111 przyłączy sanitarnych. Łącznie udzielono aż 4,3 mln zł wsparcia finansowego dla mieszkańców.

 Gmina w przededniu wodociągowej i kanalizacyjnej rewolucji

W latach 2019-2024 w gminie realizowano dwie strategiczne inwestycje dotyczące budowy nowych sieci kanalizacji. Projekty realizowano w Mystkowie i Mszalnicy. Oprócz tego opracowuje się projekt dotyczący budowy sieci wodociągowej w Kamionce Małej i Kamionce Wielkiej, której długość wyniesie ok. 10 km. Dodatkowo w 2023 r. wójt uzyskał 10 mln zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, które zostaną wydane na budowę nowych sieci kanalizacji. Gmina, jak komentuje gospodarz, znajduje się w przededniu kanalizacyjnej i wodociągowej rewolucji. Łącznie z kwotą dofinansowania na projekty przeznaczono ponad 15,5 mln zł.

Jednostki OSP z terenu gminy mogą zawsze liczyć na wsparcie!

Bezpieczeństwo mieszkańców było stawiane na wysokim miejscu, ponieważ nie szczędzono środków na wsparcie działających w gminie OSP. Na remonty i modernizację remiz oraz obiektów należących do OSP, a także na zakup specjalistycznej odzieży przeznaczono łącznie ok. 1,1 mln zł. Dodatkowo wspierano jednostki w trakcie starań podejmowanych celem dokonania zakupu nowych samochodów strażackich, których łączny koszt wyniósł ponad 1 mln zł.

Wójt utworzył dla gminy bazę sprzętową pod przyszły zakład komunalny

Ostatnie pięć lat to także realizacja oryginalnego projektu wójta Andrzeja Stanka, który utworzył dla gminy bazę sprzętową. Powstała ona w Kamionce Małej, gdzie stanęło 5 blaszanych garaży i 2 wolnostojące wiaty. Baza służy do garażowania zakupionego dla gminy sprzętu,  między innymi 4 ciągników wraz z osprzętem, minikoparki i posypywarki załadowczej. Flota ta służy do utrzymania dróg i gminnych obiektów (m. in. odśnieżanie, koszenie i przycinanie krzewów), a także jako wsparcie inwestycji (zwłaszcza drogowych).

Dzięki bazie gmina oszczędza sporo na odśnieżaniu dróg. Zbędne staje się również zawieranie umów z zewnętrznymi wykonawcami, ponieważ flotę obsługują wykwalifikowani pracownicy urzędu.

materiał promocyjnyDziękujemy za przesłanie błędu