Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

"Sądeczanin" - Miesięcznik Niezależny

Fundacja Sądecka od stycznia 2008 roku wydaje miesięcznik „Sądeczanin”. Tytułem i winietą pismo nawiązuje do czasopisma wychodzącego na początku zeszłego stulecia w Nowy Sączu.

„Sądeczanin” jest pismem niezależnym i apolitycznym, porusza sprawy lokalne, bliskie mieszkańcom Sądecczyzny.

Swoje łamy otwiera szeroko na problemy samorządowe i gospodarcze, opisuje sukcesy i porażki gmin sądeckich, promuje ludzi aktywnych i zasłużonych dla swoich środowisk, kultywuje tradycje i kulturę Lachów sądeckich, przypomina znaczące zdarzenia z historii Ziemi Sądeckiej.

„Sądeczanin” stroni od taniej sensacji, nastawia się na pokazywanie dobra, rzeczy pozytywnych, ubogacających ziemie położone nad Dunajcem, Popradem, Kamienicą Nawojowską…

Co miesiąc, 100 stron „Sądeczanina” wypełniają aktualne informacje, reportaże, wywiady, publicystyka i felietony. Pismo sprawuje patronat medialny nad konferencjami historycznymi i gospodarczymi oraz imprezami charytatywnymi organizowanymi przez Fundację Sądecką.

Sądeczanin” jest kolportowany poprzez urzędy pocztowe i sklepy na terenie powiatu nowosądeckiego, można też zamówić prenumeratę pisma. Funkcję redaktora naczelnego „Sądeczanina” pełni Henryk Szewczyk, doświadczony dziennikarz prasy lokalnej, związany z Fundacją Sądecką od początku jej istnienia.

Swoje korespondencje przysyłają samorządowcy, nauczyciele, proboszczowie, ludzie kultury i sportu. W piśmie goszczą też Sądeczanie rozsiani po kraju i świecie, pragnący podtrzymać więź ze swoją ziemią rodzinną.

Redakcja „Sądeczanina” ma siedzibę w biurze Fundacji Sądeckiej, 33-300 Nowy Sącz ul. Barbackiego 57, tel. 18 475 16 20.

Archiwalne numery „Sądeczanina” są zamieszczone w formacie PDF tutaj.

Kontakt:
Fundacja Sądecka
Niskowa 161, 33-395 Chełmiec

Redaktor Naczelny:
Tomasz Kowalski
tomasz.kowalski@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 43

biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
fax (18) 475 16 50
e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

Koordynator:
Przemysław Bawołek
p.bawolek@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 30