Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
02/07/2022 - 12:30

Jak poszedł ósmoklasistom majowy egzamin? CKE podsumowała wyniki, wszystko jasne

Jak poszedł egzamin ósmoklasisty? CKE podsumowała wyniki. Okazuje się, że w języku polskim uczniowie mieli kłopoty ze stawianiem przecinków, z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, a z języków obcych rozumienie ze słuchu… Właśnie z tym największe problemy przy zdawaniu końcowego egzaminu mieli ósmoklasiści, wynika z podsumowania jakiego dokonała w pierwszym dniu lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty

Już można sprawdzać wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, do których przystąpiło  W 2022 roku przystąpiło 502 900 spośród 518 0004 uczniów kończących  szkoły podstawowej, to około  97 proc.,  w tym 6 150 uczniów z Ukrainy.

Co poszło najgorzej? Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka) - piszą autorzy wstępnego raportu CKE na temat wyników egzaminu ósmoklasisty.  Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego (ilustracja poniżej).

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 procent punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury, m.in. zadanie 2., które nawiązywało do fragmentu "Zemsty" Aleksandra Fredry.

zadanie z polskiego na egzaminie ósmoklasisty

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 57 proc. punktów możliwych do zdobycia. Jednym z zadań, z którymi uczniowie najlepiej sobie poradzili, okazało się zadanie 12. Brzmiało tak: Trzy koleżanki kupiły bilety autobusowe w tym samym automacie. Martyna kupiła 6 biletów 75-minutowych i zapłaciła za te bilety 24 zł. Weronika kupiła 4 bilety 20-minutowe i zapłaciła za nie 12 zł. Ania kupiła 2 bilety 75-minutowe i 2 bilety 20-minutowe. Ile Ania zapłaciła za bilety? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 7 zł B. 14 zł C. 19 zł D. 20 zł. Z zadaniem dodania cen czterech biletów poradziło sobie 90 proc. uczniów.

zadanie z matematyki egzamin ósmoklssoisty

Gorzej było z powyżżej zaprezentoiwanym zadaniem, którego poprawne rozwiązanie wskazało 39 procent uczniów. Brzmiało .następująco: Ogrodnik kupił ziemię ogrodową, którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu. W maju zużył 13 masy kupionej ziemi. W czerwcu zużył połowę masy ziemi, która została. Na lipiec pozostało mu jeszcze 60 kg ziemi. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jak było z językami obcymi? Najgorzej poszło ósmoklasistom z językiem niemieckim i angielskim. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:

z języka angielskiego – 67 proc. punktów
z języka francuskiego – 80 proc.punktów
z języka hiszpańskiego – 81 proc. punktów
z języka niemieckiego – 50 proc. punktów
z języka rosyjskiego – 65 proc. punktów
z języka włoskiego – 89 proc. punktów

Najwięcej kłopotu sprawiło zadania z języka angielskiego, z którym łącznie poradziło sobie tylko 33 procent uczniów:

język angielski na egzaminie ósmoklasistyŚredni wynik za to zadanie wyniósł 33 proc. punktów możliwych do uzyskania. Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie 13.1., które wymagało użycia wyrażenia „to be afraid of”. Zadanie to poprawnie rozwiązało 28% ósmoklasistów. Często występujące błędy to użycie niewłaściwego czasu, np. „won’t be afraid of”, lub niepoprawna pisownia jednego z wyrazów, np. „affraid” lub „off”.

Zadanie 13.3., wymagające zastosowania strony biernej w czasie Present Simple, poprawnie rozwiązało 35 proc. uczniów, a w zadaniu 13.2., w którym należało zastosować konstrukcję porównawczą „as … as”, właściwą odpowiedź podało 36 proc. ósmoklasistów. Odpowiedzi wielu zdających zawierały poważne błędy językowe, np. „don’t afraid of”; „as speed as”; „be played”. Zdarzały się też odpowiedzi, które nie mogły być uznane, ponieważ został przekraczony limit wyrazów podany w poleceniu, np. „is played by the people”.

Zaświadczenie ze szczegółowymi wynikami egzaminów każdy z ósmoklasistów otrzyma 8 lipca. Razem  z pozostałymi, wymaganymi dokumentami,  muszą je złożyć w swojej szkole pierwszego wyboru. Ostateczny termin jest w województwach różny.  20 lipca komisje rekrutacyjne ogłoszą listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Przez kolejny tydzień, do 27 lipca,  uczniowie zakwalifikowani do wybranych szkół będą musieli potwierdzić wolę rozpoczęcia w nich nauki poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów. Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do szkół ogłoszone zostaną 28 lipca. (opr. [email protected]) fot. IMDziękujemy za przesłanie błędu