Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 20 maja. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
10/04/2024 - 11:25

Spotkanie autorskie z Tadeuszem Dudą w starosądeckiej bibliotece. To wspaniały gawędziarz

Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny archiwistyki, źródłoznawstwa i historii przede wszystkim Sądecczyzny i sąsiednich powiatów. O kim mowa? O Tadeuszu Dudzie, znanym archiwiście i długoletnim kierowniku i kustoszu nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie.

Z Tadeuszem Dudą można się będzie spotkać dzisiaj (10 kwietnia) w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu. Początek spotkania autorskiego o godz. 17.00.

Spotkanie prowadził będzie Sylwester Rękas, kierownik nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie.

Tadeusz Duda urodził się 27 maja 1944 roku w Starym Sączu tuż po śmierci ojca Franciszka, zamordowanego przez Niemców członka Armii Krajowej. Po ukończeniu miejscowego liceum ogólnokształcącego studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1967 roku uzyskał tytuł magistra historii. W latach 1967 – 2003 był kierownikiem i kustoszem nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie.

Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny archiwistyki, źródłoznawstwa i historii, przede wszystkim Sądecczyzny i sąsiednich powiatów zamieszczonych głównie w „Roczniku Sądeckim”, a także w monografiach historycznych miast (Nowego Sącza, Starego Sącza i Krynicy – Zdroju).

Autor „Kalendarium ważniejszych wydarzeń miasta i gminy Stary Sącz 1945-2016”, który ukazał się drukiem w 2019 roku, ale także „Starosądeckiego Słownika Biograficznego”, który został wydany w 2020 roku.

Przypomnijmy, że ta ostatnia publikacja została zgłoszona do IX edycji konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”.

Długoletni działacz i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”.

[email protected], fot. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu.Dziękujemy za przesłanie błędu