Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
02/04/2019 - 16:15

Jan Paweł II na niezwykłych starych fotografiach zachowanych przez sądeczan

Była godzina 21.37, kiedy w Watykanie zmarł papież Jan Paweł II. Przez kilka następnych dni plac Świętego Piotra stał się centrum świata, a do Rzymu przybyły miliony pielgrzymów, aby pożegnać papieża Polaka. Odszedł drugiego dnia kwietnia, dokładnie czternaście lat temu, ale na zawsze został w naszych sercach. Szczególne wspomnienia związane z Karolem Wojtyłą mają parafianie z Tropia.Choć od śmierci Jana Pawła II minęło już  czternaście lat, ciągle ze wzruszeniem wspominamy dni, kiedy w kościołach, na ulicach i placach ludzie zatrzymywali się i zapalili znicze, kiedy wspólna modlitwa zjednoczyła mieszkańców wszystkich kontynentów, kiedy mieliśmy okazję do prawdziwej duchowej refleksji.

Wtedy, w 2005 roku, mieszkańcy Sądecczyzny, którzy nie mogli pojechać na uroczystości pogrzebowe do Rzymu, spotykali się przez kilka kolejnych dni przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. To wyjątkowe miejsce - pamiątka pobytu ojca świętego na Sądecczyźnie 16 czerwca 1999 roku i bodajże jedyny w Polsce, który nie został rozebrany po zakończeniu wizyty Jana Pawła II. 

Starosądeczanie i goście chętnie odwiedzają ołtarz papieski. Zatrzymują się na chwilę, zapalą świeczkę, poświęcają ten czas na modlitwę i dziękczynienie za wyniesienie Ojca Świętego na ołtarze. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci. Natomiast kanonizacja Jana Pawła II odbyła się 27 kwietnia 2014 r.

Szczególne wspomnienia związane z Janem Pawłem II mają parafianie z Tropia. 19 lipca 1966 roku ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła, w towarzystwie biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, odwiedził pustelnię św. Świerada podczas diecezjalnej uroczystości Milenium Chrztu Polski.

Na to miejsce nie można tylko przyjść. Na to miejsce trzeba przypielgrzymować i uklęknąć – mówił wówczas Karol Wojtyła.
Co jeszcze usłyszeli od przyszłego papieża?

- W minionej przeszłości staramy się odszukać wszystkie skarby, wszystkie punkty węzłowe, zwłaszcza na początku tego tysiąclecia, które zdecydowały o chrześcijańskim jej charakterze. I właśnie dzisiaj stajemy w takim punkcie węzłowym; bo miejsce gdzie żył, modlił się, a także duszpasterzował św. Świerad na pewno nie było jedynym z tych, na którym życie chrześcijańskie w Polsce poczęło się i zakorzeniło - mówił Karol Wojtyła.

- Stoimy tutaj przy korzeniu. Właśnie dlatego to miejsce jest tak drogie i święte, bo z tego korzenia wyrosło drzewo; bez korzenia nie byłoby drzew, tego drzewa tysiącletniego. To jest właśnie ten korzeń: korzeń świętości, siła naszego chrześcijaństwa, siła naszego tysiąclecia jest to, że wyrasta ono z korzeni świętości , prawdziwej i rodzimej świętości. Takim właśnie korzeniem, jednym z tych korzeni , jest św. Świerad. Stoimy dzisiaj na miejscu jego życia, modlitwy, poświęcenia i działalności.

Zdjęcia i wypowiedziane wówczas słowa są dla parafii w Tropiu niezwykle cenną pamiątką po papieżu Janie Pawle II.

Jacek Gomulec przesłał do redakcji „Sądeczanina” pamiątkowe zdjęcie z  dwóch audiencji u  Jana Pawła, II  piłkarek ręcznych Międzyszkolnego Klubu Sportowego  Beskid Nowy Sącz..

Piłkarki w Watykanie które były  dwukrotnie - 9 lipca 1991  oraz  lipca 1995 roku.  

***

Papieski pontyfikat trwał 27 lat. Jan Paweł II był papieżem pielgrzymem,  papieżem dialogu. Podczas uroczystości kanonizacyjnej, papież Franciszek ogłosił św. Jana Pawła II patronem rodzin. W diecezji tarnowskiej powstają kościoły pw. św. Jana Pawła II, wiele wspólnot ma relikwie papieża. W parafialnych świątyniach są kaplice i obrazy Jana Pawła II. Liczna jest Rodzina Szkół, którym patronuje papież Polak.

[email protected]Fot. materiały archiwum parafii w TropiuDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)