Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 12 sierpnia. Imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha
09/12/2015 - 11:30

Stary Sącz: Co z oświetleniem skrzyżowania przy Parku M?

Podczas ostatniej sesji padło pytanie o możliwość oświetlenia skrzyżowania przy Parku M, czyli zjazdu z drogi krajowej na Trakt św. Kingi. Już kilka razy doszło tu do wypadków, bo nie ma tu ani jednej lampy i kierowcy nie widzą siebie nawzajem. GDDKiA twierdzi, że to zadanie gminy.

To zbyt ruchliwe miejsce, by go nie oświetlićZagrożenie dotyczy również pieszych. Szczególnie w sezonie, gdy ośrodek Opoka organizuje koncerty. Narzekają też okoliczni działkowicze. – To zbyt ruchliwe miejsce, by go nie oświetlić – podkreślają. – Po pierwsze nie widać zjazdu w stronę Starego Sącza. Wielu kierowców zauważa go dopiero w ostatniej chwili i ostro hamuje przed skrętem. Po drugie przy wyjeździe też nie jest łatwiej i oprócz lamp powinno tu stanąć zwierciadło wypukłe. Tym bardziej, że naprzeciwko jest zjazd do młyna, tez zupełnie niewidoczny – argumentują.

Zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki już na wstępie zaznacza, że sprawa jest skomplikowana. Gmina może wykonać projekt oświetlenia, ale na pewno nie może być to jedna lampa, która daje oświetlenie punktowe. Jeden punkt świetlny może wręcz zaszkodzić i zdezorientować kierowców. Druga rzecz, to parametry, moc światła, która jest wymagana przy drogach krajowych. Musi być zdecydowanie, o kilka lumenów wyższa, niż standardowe oświetlenie stosowane przy drogach o mniejszym natężeniu ruchu. Ostatecznie Gizicki odsyła nas po szczegóły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Według oceny naszych specjalistów lokalizacja tego skrzyżowania nie kwalifikuje się pod żaden z wyżej wymienionych punktów rozporządzenia, więc nie ma przesłanek, aby GDDKiA miała wykonywać oświetlenie w tym miejscu, natomiast oświetlenie może wykonać i opłacać jego eksploatację gmina - tłumaczy Iwona Mikrut rzecznik GDDKiA z Krakowa i argumentuje to odpowiednimi przepisami:

Zgodnie §109 ust. 1 rozporządzenia z dn. 2 marca 1999r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie „Droga powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu, w szczególności:

1) gdy przebiega przez obszar oświetlony i występuje zagrożenie olśnienia uczestników ruchu,

2) w obrębie węzła lub skrzyżowania, jeżeli jedna z krzyżujących się dróg jest oświetlona,

3) na skrzyżowaniu z drogą klasy S,

4) na skrzyżowaniu typu rondo,

5) na skrzyżowaniu skanalizowanym z wyspami w krawężnikach - jeżeli jest to droga klasy GP,

6) między odcinkami oświetlonymi - jeżeli długość odcinka nie przekracza 500 m,

7) na odcinku przyległym do obiektu mostowego - jeżeli obiekt jest oświetlony,

8) w obrębie miejsca poboru opłat, zwanego dalej "MPO",

9) na ulicy klasy S,

10) na jednojezdniowej ulicy o czterech i większej liczbie pasów ruchu,

11) na skrzyżowaniu na terenie zabudowy, przy którym znajdują się budynki użyteczności publicznej, przystanki komunikacji zbiorowej,

12) w obrębie przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy"

Ewa Stachura e.stachura(@)sadeczanin.info

Fot.: google mapsDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)