Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 26 lipca. Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima
14/06/2021 - 17:00

Masz uwagi do tego, co planują zbudować w Gródku nad Dunajcem? Zgłoś swój pomysł

Wójt gminy Gródek nad Dunajcem powiadomił mieszkańców o możliwości zapoznania się po raz piąty z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Kiedy będzie można zgłaszać swoje pomysły i sugestie?

Czytaj też: Droga przy rożnowskiej podstawówce będzie szersza? Wójt nie mówi nie

Każda gmina ma obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności. Działania te określane są zadaniami własnymi gminy i wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Na pierwszym miejscu znajduje się zaspokajanie potrzeb z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, przyrody i gospodarki wodnej.

U podstaw powyższych założeń leżą dwa akty planistyczne: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obydwa pojęcia, choć często mylone i traktowane jak synonimy, w rzeczywistości znaczą coś zupełnie innego.

Studium to akt wewnętrzny gminy. Zawarte w nim ustalenia są wiążące dla dalszego sporządzania miejscowych planów zagospodarowania. Można znaleźć w nim informacje o potencjalnym przeznaczeniu gminnych gruntów w przyszłości. Studium nie przesądza jednak ostatecznie o ich wykorzystaniu.

Wójt Gródka nad Dunajcem Józef Tobiasz powiadomił mieszkańców o możliwości zapoznania się z projektem studium w dniach od 9 czerwca do 1 lipca br. w siedzibie urzędu gminy w pokoju numer 6, w godzinach między 8 a 15. Zawarte w nim ustalenia mogą być szczególnie znaczące dla mieszkańców Bartkowej-Posadowej, Bujnych, Gródka nad Dunajcem, Jelnej, Lipia, Podola-Górowej, Przydonicy, Roztoki-Brzeziny, Rożnowa, Siennej, Tropia i Zbyszyc.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w studium rozwiązaniami planowana jest na dzień 1 lipca na godzinę 13. Każdy, kto kwestionuje ustalenia, ma prawo wniesienia uwag do wójta gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca br. Pisma wniesione po upływie powyższego terminu nie zostaną rozpatrzone. (k.kos@sadeczanin.info, fot. ilustracyjne Pixabay.com)Dziękujemy za przesłanie błędu