Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
27/09/2022 - 14:30

Dopłaty na pellet, olej i gaz LPG. Gdzie złożyć wniosek w Nowym Sączu?

Nie tylko dodatek węglowy podreperuje budżety Polaków tej zimy. Można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych, w których źródłem ciepła jest m.in. gaz płynny, olej opałowy czy pellet. Gdzie dokumenty mogą składać mieszkańcy Nowego Sącza?

Czytaj również: Kto się cieszy, kto jest wściekły. Zapadła decyzja w sprawie zakazu palenia w kopciuchach

Nowy Sącz – gdzie złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, przyjmowaniem wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie MOPS przy ulicy Grunwaldzkiej 59A w Nowym Sączu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W ostatnim przypadku trzeba pamiętać o opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniu z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W uzupełnieniu i złożeniu wniosku mieszkańcom Nowego Sącza pomogą pracownicy MOPS. Można kontaktować się z nimi osobiście w godzinach pracy ośrodka, czyli w poniedziałek pomiędzy 8:00 a 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Pracownicy MOPS dostępni są również pod numerem telefonu 18 35 48 282 lub 18 444 36 24 wew. 206.

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych?

Dodatkowe pieniądze mogą dostać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ciepła jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy.

Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, warunkiem koniecznym do uzyskania pieniędzy jest wpis i zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie do 11 sierpnia 2022 roku.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych?

Gospodarstwa, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego otrzymają 3 000 złotych.

Tym, którzy korzystają z kotła na paliwo stałe, kominku, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowego, zasilanego drewnem kawałkowym dostanę 1 000 złotych.

500 złotych przysługuje osobom ogrzewającym domu kotłem gazowym zasilanym na skroplony gaz LPG.

2 000 złotych zasili budżet gospodarstw domowych, w których źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty można pobrać m.in. na stronie nowosądeckiego MOPS.

Dodatek będzie wypłacany do miesiąca od dnia złożenia wniosku. Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie wysyłana na adres e-mail podany przez wnioskodawcę. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku będzie można uzyskać bezpośrednio w siedzibie MOPS przy Grunwaldzkiej.

Dodatek dla gospodarstw domowych – najczęstsze pytania

O ile dodatków może ubiegać się gospodarstwo wieloosobowe?

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem – informuje nowosądecki MOPS.

Czy jeśli otrzymałem dodatek węglowy, mogę ubiegać się o przyznanie nowego dodatku?

Nie. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje również gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie nowosądeckiego MOPS. ([email protected], fot. ilustracyjne Pixabay)Dziękujemy za przesłanie błędu