Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 30 maja. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
26/08/2019 - 14:20

Fenomen Łużnej – solidarność ludzi w krajobrazie przesiąkniętym historią

24 sierpnia w Łużnej (w powiecie gorlickim) odbyło się spotkanie gminnego koła stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy. Gośćmi specjalnymi był wójt Łużnej oraz przewodniczący tamtejszej Rady Gminy.

Ziemie wchodzące w skład obecnego powiatu gorlickiego do dziś zachowały ślady przemarszu wielkich armii, były też świadkiem decydujących bitew, które ukształtować miały późniejszy los Europy. Łużna, na terenie której znajduje się cmentarz wojenny z pochowanymi szczątkami żołnierzy stanowiących siłę ówczesnych wojsk austriackich, pruskich i rosyjskich – to tylko jedno z takich miejsc. Nie należy zapomnieć, że rekruci wywodzili się często z garnizonów leżących na etnicznie polskich ziemiach, a co za tym idzie przelewała się w tych miejscach krew pobratymcza.

Dziś miejsca te zwiedzają przybywający z różnych stron Polski, a także zagraniczni turyści. Wydaje się, że wyjątkowość tych miejsc ukształtowała również specyficzną wrażliwość wśród mieszkańców gminy, z których wielu jeszcze z opowiadań ojców i dziadków wspomina o tamtych wydarzeniach. Ci sami mieszkańcy założyli również już w 1992 roku odwołującą się do tradycji solidarnościowych i spuścizny słynnych braci Potoczków, jedną z najstarszych w Małopolsce kas zapomogowo-pożyczkowych.  

24 sierpnia w plenerze  nieopodal cmentarza wojennego odbyło się spotkanie delegatów kasy, na którym długoletni dyrektor stowarzyszenia pan Władysław Matczuk przedstawił podsumowanie działalności kasy. W chwili obecnej kasa prowadzona przez prezes Janinę Gazdę, której skarbnikiem jest Barbara Tabiś zrzesza 158 członków.

Z danych za sam ostatni rok stan posiadanych środków finansowych wyniósł 119 700 zł, udzielono zaś 92 pożyczki na łączną wartość 217 300 zł. Łużna jest jednym z prężniej rozwijających się i działających kas w ramach Stowarzyszenia. Warto przy tym dodać, że całe Stowarzyszenie, w skład którego wchodzi również 32 inne koła rozsiane od Rabki po Wysową i od Nowego Brzeska po Piwniczną obejmuje niemal 3 tysiące członków.

Od początku działalności zaś udzieliło 50 937 pożyczek o łącznej wartości  76.181.703 zł. Prezesem Stowarzyszenia jest jego założyciel Zygmunt Berdychowski, który jednak z uwagi na przygotowania do Forum Ekonomicznego nie mógł wziąć w udziału w spotkaniu.

Działalność kół gminnych nie byłaby tak skuteczna bez pełnej aprobaty włodarzy lokalnych samorządów i ich wsparcia. Na spotkanie przybył Wójt Gminy Łużna pan Mariusz Tarsa, a także Przewodniczący Rady Gminy Łużna pan Tomasz Ptaszek z małżonką. Wójt, jak zdradził, sam był laureatem Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, którzy patronują zarówno stowarzyszeniu jak i Fundacji Sądeckiej, a wcześniej dzięki koordynacji pana Wójta, ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżówce udało się przeprowadzić akcję charytatywną przedświątecznej zbiórki żywności „Serce-Sercu” na terenie gminy Gorlice.

W spotkaniu brali również udział Przemysław Bawołek, dyrektor biura Fundacji Sądeckiej, u skrzydeł której stowarzyszenie wyrosło, a także Kazimierz Świerad – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Nie mogło się odbyć bez poczęstunku i tradycyjnej kiełbasy z grilla.

(P.B.)

Zebranie SKWP Łużna
24 sierpnia 2019


Dziękujemy za przesłanie błędu