Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
17/02/2015 - 13:00

Kamionka Wielka: Remonty dróg i zabezpieczenie osuwisk za pieniądze rządowe

Podczas spotkania samorządowców z ministrem Stanisławem Huskowskim i wojewodą małopolskim Jerzym Millerem w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie gmina Kamionka Wielka otrzymała dwie promesy finansowe na odbudowę dróg.
W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w maju i sierpniu 2014 roku, gmina Kamionka Wielka otrzymała dwie promesy: pierwszą na kwotę 700 tys. zł na usuwanie klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej oraz drugą w wysokości 263 tys. zł na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Pieniądze z pierwszej promesy zostaną przeznaczone na:
- remont drogi gminnej "Bratyszowiec" w Królowej Górnej oraz w Boguszy
- remont drogi gminnej "Za Las - Góry" w Mystkowie i Mszalnicy
- remont drogi gminnej "Zagroda" w Kamionce Wielkiej
- remont drogi gminnej "Droga za rzeką" w Boguszy
- remont drogi gminnej "Nowakówka" w Mystkowie

Z promesy na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi sfinansowane będą:.
- przeniesienie poza obszar osuwiska uszkodzonego odcinka drogi gminnej w obrębie działki nr 1366 zamiast stabilizacji osuwiska w m. Mszalnica Góry - koło Krzyża
- dokumentacja geologiczno-inżynierska w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce Wielkiej oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K "Popielówka" w Kamionce Wielkiej
- dokumentacja geologiczno-inżynierska w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K "Homontówka-Ziobroskówka" w Kamionce Wielkiej.

(opr.jg) źródło: UG Kamionka Wielka

 


Dziękujemy za przesłanie błędu