Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
27/12/2019 - 12:30

Płaca minimalna w 2020 roku. Ile będzie wynosić najniższa krajowa?

W 2020 roku nastąpi rekordowy wzrost płacy minimalnej. Od 1 stycznia najniższa krajowa wyniesie 2.600 zł brutto, co oznacza wzrost aż o 350 zł w stosunku do tegorocznej płacy wynoszącej 2.250 zł. Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku pracowników zatrudnionych na pełny etat nie będzie mogła być niższa od kwoty 2.600 zł.

Przez płacę minimalną należy rozumieć prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę. Kwota ta pozostaje niezależna od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia. W Polsce płaca minimalna ustalana jest co roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jej wysokość jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw do 15 września każdego roku. Dla zleceniobiorców przewidziano odpowiednik płacy minimalnej - najniższą dopuszczalną stawkę godzinową. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. od dnia 1 stycznia 2020r. najniższa krajowa wyniesie 2.600 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa w przypadku zleceniobiorców 17 zł brutto. Zmiany oznaczają, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat otrzyma ,,na rękę" około 1.900 zł, w zależności od tego, czy przysługuje mu ulga podatkowa, a więc zwolnienia, odliczenia lub obniżki, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Do wysokości płacy minimalnej nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, odprawy rentowej oraz - od 1 stycznia 2020r. - także dodatku stażowego. 

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podniesienie pensji minimalnej pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych. Polacy chcą i powinni zarabiać więcej, a wynagrodzenie brutto w najbliższych latach ma osiągnąć wysokość nawet 4.000 zł brutto. 

K.K., redakcja@sadeczanin.info, fot. pixabay.com Dziękujemy za przesłanie błędu

100 firm Sądecczyzny 2021 - katalog