Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 9 lutego. Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda
22/11/2022 - 09:30

Debata i wystawa fotografii „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata"

21 listopada w Tymbarku, w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, z udziałem uczniów klas mundurowych, odbyła się debata poświęcona służbie publicznej. Organizatorem spotkania była Fundacja Dorastaj z Nami. Partnerem debaty - firma Enea.

Iwona Mularczyk
21 listopada w Tymbarku, w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, odbyła się debata z udziałem uczniów klas mundurowych. Spotkanie poświęcone było młodzieży, która w przyszłości chciałaby pełnić  służbę publiczną.

Dyskusja, której partnerem głównym była firma Enea, dotyczyła przede wszystkim motywacji i życiowych wyborów młodych ludzi, a także wartości, które są dla nich najważniejsze. Była to także okazja do wymiany opinii na temat tego czym jest dzisiaj służba dla kraju, patriotyzm i bohaterstwo.

Debata była częścią projektu „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”, który Fundacja Dorastaj z Nami zorganizowała wraz z Limanowskim Domem Kultury, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Spotkanie poprowadziła Iwona Mularczyk, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.

Otwierając spotkanie z młodzieżą prezes Fundacji Dorastaj z Nami, Magdalena Pawlak, powiedziała:

„Spotykamy się w listopadzie, miesiącu, który w naszej Ojczyźnie wyjątkowo kojarzy się z narodowym świętem, z niepodległością, z państwowością, z walką o wolność. Sądzę, że to jest świetna okazja aby dzisiaj, myśląc „Polska”, odpowiedzieć sobie wspólnie na kilka ważnych pytań. Bardzo chciałabym aby nasze dzisiejsze spotkanie stało się rozmową o sensie służby publicznej, o motywacjach i powodach, dla których także i Wy zdecydowaliście się ją pełnić. Jestem ciekawa Waszych planów na przyszłość, również Waszych obaw związanych z pełnieniem służby publicznej”.

Fundacja Dorastaj z Nami

Odczytano również słowa Joanny Mularczyk, kierownika Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Enea:

„To dla nas duża satysfakcja i radość, że razem z Fundacją Dorastaj z Nami mogliśmy zrealizować projekt tej debaty. Cieszę się, że zaprosiliśmy do niego młodzież ze szkoły w Tymbarku by wsłuchać się w to, co młode pokolenie myśli na temat służby publicznej, patriotyzmu i pracy na rzecz ojczyzny. Wierzę głęboko, że razem z Fundacją Dorastaj z Nami pomagamy w ten sposób budować poczucie wspólnoty i etos służby na rzecz dobra wspólnego." 

Dzięki młodzieży z klas mundurowych ze szkoły w Tymbarku, spotkanie stało się okazją do bardzo żywej i szczerej wymiany myśli.

„Już samo noszenie munduru jest dumą i zobowiązaniem. Myślę, że wszyscy tutaj mamy tego świadomość. Po zakończeniu liceum bardzo chciałabym kontynuować naukę w szkole oficerskiej, wiem na pewno, co chcę robić w życiu.” – mówiła jedna z uczennic 1 klasy.

„Mundur to zobowiązanie, nosimy na nim barwy narodowe, nie można ich splamić” – dodał jej kolega.

Fundacja Dorastaj z nami

Odpowiadając na pytanie co dzisiaj oznacza dla nich słowo patriotyzm, młodzi ludzie mówili: świadomość przynależności do Ojczyzny, wywieszanie flagi, uczenie się historii Polski, śpiewanie hymnu w postawie na baczność i dbanie o narodowe symbole.

Podsumowując spotkanie, pani Jolanta Dunikowska-Wszołek, nauczycielka w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, powiedziała: „Dzięki fantastycznym nauczycielom oraz wyjątkowym uczniom, od 1999 roku jesteśmy autentyczną kuźnią kadr dla całego naszego regionu. Wielu absolwentów naszych klas mundurowych to dzisiaj pracownicy służb publicznych: wojskowi, policjanci, strażacy albo funkcjonariusze straży granicznej.”

Niezwykłej debacie towarzyszyła ekspozycja wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata" poświęconej pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych poległych podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Wystawa składa się z czarno-białych fotografii, na których uchwycone zostały szczęśliwe, rodzinne chwile. Rodzicielska miłość, na pozór nic nadzwyczajnego, kochający ojcowie i matki, a przy nich synowie i córki, uśmiechnięci, spokojni, mają siebie nawzajem… Dzisiaj, żadnego z tych rodziców już nie ma. To byli ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla dobra innych, ich praca była służbą publiczną. Strażacy, żołnierze, policjanci, ratownicy górscy… Oni zginęli. Ich dzieci zostały. To podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami.

wystawa

Organizator wydarzenia: Fundacja Dorastaj z Nami.

Główny Partner wydarzenia: firma Enea

Osoba do kontaktu:

Monika Smorczewska; tel.500 677 550;

e-mail: [email protected]

O Fundacji:

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od 12 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów oraz pracowników ochrony zdrowia walczących z covid-19.  

Głównym celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie ich edukacji. Od chwili powołania, Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką niemal 300 dzieci.  

Misją Fundacji jest także budowanie etosu służb publicznych. Jako organizator wystaw, kampanii społecznych i debat, Fundacja przybliża społeczeństwu pracę ludzi, którzy poświęcają swoje życie służbie innym.

Więcej o Fundacji: www.dorastajznami.org 

Podopiecznych Fundacji można wesprzeć wpłacając darowiznę na konto: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006  lub przez stronę dorastajznami.org

Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata
Debata była częścią projektu „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”, który Fundacja Dorastaj z Nami zorganizowała wraz z Limanowskim Domem Kultury, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu