Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
11/10/2021 - 10:05

Gdzie na Sądecczyźnie opłaca się mieszkać? Sprawdzili to badacze z PWSZ

Czy wiesz na ilu uczniów przypada jeden komputer z dostępem do Internetu w twojej gminie? Taki wskaźnik można znaleźć w Rankingu Oceny Aktywności Gmin. Jakie inne wskaźniki pozwalają określić, który samorząd na Sądecczyźnie radzi sobie lepiej, a który gorzej?

Badacze Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu analizują 39 jednostek. Początkowe edycje Rankingu Oceny Aktywności Gmin brały pod uwagę tylko gminy z powiatu nowosądeckiego. Od 2014 roku ranking dotyczy również gminy powiatu limanowskiego oraz gorlickiego wraz z miastem na prawach powiatu, Nowym Sączem.

Podczas uroczystej Gali Rozdania Nagród Rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego poznamy liderów w sześciu kategoriach (cztery moduły, dynamika i ocena końcowa). Pierwszy moduł dotyczy generowania dochodów i bada takie wskaźniki jak:

 • Relacja nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących;
 • Nadwyżka operacyjna per capita;
 • Udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
 • Dochody własne per capita;
 • Wpływy z podatków i opłat lokalnych per capita.

Jeśli powyższe pojęcia brzmią jak magiczne zaklęcia, skorzystaj z naszego specjalnego poradnika: Użyteczna czarna magia, która mówi wszystko o kondycji gmin

Drugi moduł „Pozainwestycyjna działalność gospodarcza” sprawdza:

 • Liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
 • Liczbę wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
 • Wydatki na promocję gminy per capita;
 • Wpływy z CIT per capita (stanowiące dochód budżetu gminy).

Trzeci moduł, który w poprzednim roku wygrał Stary Sącz dotyczy aktywności inwestycyjnej gminy i składa się na niego osiem wskaźników:

 • Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem;
 • Wydatki majątkowe per capita;
 • Skorygowany wskaźnik relacji wydatków majątkowych do wydatków na obsługę zadłużenia;
 • Wydatki majątkowe na transport i łączność per capita;
 • Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie per capita;
 • Wydatki na gospodarkę mieszkaniową per capita;
 • Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska per capita;
 • Środki unijne per capita.

Zobacz również: Dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców. Kogo powinien interesować ten ranking? [WIDEO]

Czwarty moduł to „Efekty polityki społecznej”. W rankingu za rok 2019 najlepszy w tej kategorii okazał się Nowy Sącz. Zwycięstwo zapewniło mu osiągnięcie wysokich wyników przy siedmiu wskaźnikach:

 • Saldo migracji na 1000 mieszkańców;
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego;
 • Wydatki na ochronę zdrowia per capita;
 • Liczba organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 mieszkańców;
 • Wpływy z PIT per capita (stanowiące dochód budżetu gminy);
 • Wskaźnik komputeryzacji szkół (liczba uczniów na 1 komputer z dostępem do interentu);
 • Wyniki egzaminów ósmoklasisty według miejsca zamieszkania.

Każdy z wymienionych wskaźników badany jest również pod kątem zmian, co pozwala określić ogólną dynamikę zmian dla wszystkich samorządów. Badacze z PWSZ w Nowym Sączu wyróżniają liderów wśród sądeckich samorządów na podstawie oceny końcowej, czyli połączenia wyników opracowanych w ramach pięciu poprzednich modułów.

Wyniki poprzedniej edycji Oceny Aktywności Gmin (za rok 2019) można zobaczyć w materiale wideo. Który samorząd w 2020 roku zostawił inne gminy w tyle? Kto zostanie liderem wśród 39 jednostek? Wyniki najnowszego Rankingu Oceny Aktywności Gmin poznamy już w najbliższy piątek, 15 października. Uroczysta gala rozdania nagród rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym w domu weselnym „Casablanca” w Niskowej. ([email protected], fot. Iga Michalec, wideo: Daniel Szlag)Dziękujemy za przesłanie błędu