Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 6 grudnia. Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
13/01/2022 - 13:10

"Homopropaganda" i dyskryminacja... Sąd uchylił kolejną uchwałę "anty-LGBT"

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił uchwałę o przeciwdziałaniu LGBT, przyjętą przez gminę Lipinki w 2019 r. Wskazał m.in. na jej agresywny i stygmatyzujący język. W związku z tym, że wyrok nie jest prawomocny przysługuje od niego odwołanie do Naczelnego sądu Administracyjnego.

Uchwała o przeciwdziałaniu ideologii LGBT została w gminie Lipinki przyjęta w 2019 r. Bardzo szybko została jednak skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny (WSA) przez sprawującego wówczas funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) Adama Bodnara. Zobacz też: Stary Sącz: radni sprzedali się z LGBT za „otępiający komfort” i dla pieniędzy?

Jego zdaniem była sprzeczna z obowiązującym prawem europejskim. Jak wyjaśniał, miała m.in. zniechęcać osoby identyfikujące się jako LGBT do przyjazdu na teren, gdzie uchwała obowiązuje. - Rzecznik sprzeciwia się działaniom organów władzy publicznej, nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób i grup z życia społecznego, a opartym na uprzedzeniach i stereotypach.

Każdy jest chroniony przed dyskryminacją. Każde nierówne traktowanie ze względu na cechy osobiste (jak m.in. płeć, orientacja seksualna) wymaga reakcji niezależnego organu ds. równego traktowania, jakim jest RPO – czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

WSA w Krakowie skargę odrzucił. Na tym sprawa się jednak nie zakończyła. RPO wniósł bowiem kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o zwrot do WSA i ponowne rozpatrzenie.Tak się też stało.

Ponowny wyrok zapadł 10 stycznia. Skargi RPO zostały tym razem uwzględnione. Dlaczego? WSA wskazał na dyskryminujący charakter uchwały w stosunku do osób nieheteronormatywnych .

- Zdaniem WSA, mocą zaskarżonych uchwał została wykreowana nowa kompetencja władcza samorządu, w szczególności w zakresie edukacji ( zapisy o „instalowaniu” w szkole latarników, czy niepodejmowaniu określonych tematów, jak np. edukacja seksualna w myśl standardów WHO) – czytamy na stronie RPO.  

Sąd wyjaśnił również, że rada powiatu czy gminy jest organem władzy publicznej, przez co może robić jedynie to, na co pozwala jej prawo.

- WSA wskazał także na agresywny, stygmatyzujący język uchwały, jak np. sformułowanie „homopropaganda”. Ponadto sąd dociekał, kto był autorem tych uchwał, kto konkretnie je napisał. Zwrócił również uwagę na fakt, że podczas jej podejmowania nie zostały dopuszczone do głosu organizacje rodziców osób LGBT – informuje RPO.

Na tym sprawa może się nie zakończyć. Z racji, że wyrok nie jest prawomocny przysługuje od niego odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przypomnijmy, że niedawno do gminy Lipinki przyjechał Minister Edukacji NarodowejPrzemysław Czarnek, któremu został jej honorowym obywatelem. ([email protected], fot.: JM)Dziękujemy za przesłanie błędu