Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 27 stycznia. Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
04/07/2015 - 09:06

Premiera „Rocznika Sądeckiego” ze wspomnieniami hrabiego Stadnickiego

W sądeckim ratuszu odbyła się promocja nowego „Rocznika Sądeckiego”, która tradycyjnie inauguruje doroczne obchody Imienin Miasta. XLIII tom poświęcony jest wybitnemu sądeckiemu artyście, Jerzemu Beresiowi.
„Rocznik Sądecki” to zasłużone dla Nowego Sącza i Sądecczyzny wydawnictwo, należy do najstarszych naukowych pism regionalnych w Polsce. Gospodarzem wczorajszej (3 lipca) promocji była Bożena Jawor, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza. W ratuszowej sali zasiadło wielu znakomitych gości na czele z prof. Feliksem Kirykiem, przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. Obecna była również najbliższa rodzina Jerzego Beresia. Tom zaprezentował redaktor Jerzy Leśniak, na co dzień pracownik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

„Rocznik Sądecki” ukazuje się od 1939 roku i jest w Polsce pewnym fenomenem, bo nie ma pisma regionalnego, które by nieprzerwanie, oczywiście z pewnymi okresami, ukazywało się w sposób cykliczny do współczesnych czasów. Premierowy „Rocznik” ma prawie 550 stron, 30-40 artykułów, recenzji i biogramów, a towarzyszu mu jak od lat „Biblioteka Rocznika Sądeckiego”. W tym roku są to osobiste wspomnienia hrabiego Adama Stadnickiego, prowadzone mniej więcej do 1965 roku, czyli do dość późnego Gomułki – powiedział Leśniak.

Publikacja poświęcona jest sądeczaninowi Jerzemu Beresiowi (1930-2012), sylwetkę jednego z największych artystów polskich drugiej połowy XX wieku w „Roczniku” przedstawił prof. UJ Jerzy Hanusek. W ratuszu zaś zaprezentował ilustrowany filmem dokumentalnym wykład o Beresiu. Wcześniej goście ratuszowej sali przenieśli się sześć wieków wstecz, za sprawą Michała Zacłony i Jacka Tomasika. Nauczyciele historii z I Liceum Ogólnokształcącego wcielając się w role Jana Długosza i Jakuba z Dębna opowiedzieli o tegorocznych obchodach Roku Jana Długosza w Polsce. Stroje z epoki zrekonstruowała i przygotowała dr Maria Molenda z Fundacji Nomina Rosae.

Na zakończenie spotkania wręczono honorowe „Roczniki Sądeckie” i wysłuchano koncertu.

***
Oto pełna struktura i treść najnowszego „Rocznika Sądeckiego”

Artykuły i rozprawy:
Jerzy Hanusek – Jerzy Bereś. O życiu i sztuce
Sławomir Wróblewski – Najdawniejsze osadnictwo rycerskie na ziemi sądeckiej
Jakub Bodziony – Władysław Strowski – powstaniec i pozytywista. Od porażki w czynie zbrojnym do sukcesu w pracy organicznej
Leszek Migrała – Nowy Sącz w okresie międzywojennym;
Jacek Paluch – 1 Pułk Strzelców Podhalańskich w bitwie pod Birczą
Izabela Skrzypiec-Dagnan – Twórczość sakralna Marii Ritter

Materiały:
Leszek Migrała – Kamienice w Rynku w Nowym Sączu i ich mieszkańcy od końca XIX wieku do 1939 roku
Agata Tobiasz – Szczęsny Morawski o kobietach. Impresje
Tadeusz Duda – Dawne akta szkolne ze Starego Sącza z lat 1889–1948 i ich wartość dla badań naukowych
Józefa Kobylińska – Kasina – kraina mogił i krzyżów
Jan Wnęk – Wieś sądecka w latrach 1945–1948
Bolesław Faron – Ciotka Ludwika (powrót do korzeni)
Barbara Pasiut – Szkoła w Chełmcu
Sławomir J. Tabkowski – Nowosądeckie początki i historia „Kalendarza domowego babci Aliny”
Jerzy Leśniak – Wybory bezpośrednie prezydenta, burmistrzów i wójtów na Sądecczyźnie w latach 2002–2014

Recenzje:
Tadeusz Aleksander – Bogusław Kołcz, Piotr Droździk, Nowy Sącz – jeśli zapomnę o nich… (Nowy Sącz 2013); Łącko i gmina łącka, red. Julian Dybiec (Kraków 2012)
Tadeusz Duda – Augustynek – jezuita – piłkarz – patriota, red. L. Zakrzewski (Nowy Sącz 2013)
Andrzej Jureczko – Andrzej Ćmiech, Agnieszka Franczyk-Cegła – Lokacje i nadania króla Kazimierza Wielkiego na ziemi gorlickiej (Nowy Sącz 2013)
Bogusław Kołcz – Jerzy Harasymowicz. Poeta Krakowa,. Bieszczadów i Sądecczyzny, pod red. Bolesława Farona (Kraków 2014)
Leszek Zakrzewski – Dawid Golik, Filip Musiał, Władysław Gurgacz, jezuita wyklęty (Kraków 2013)
Jan Wnęk – Jerzy Leśniak, Biegonice w służbie św. Floriana (Nowy Sącz 2014)
Wojciech Molendowicz – Leszek Migrała, z Nowego Sącza na rowerze w towarzystwie Klio (Piwniczna-Zdrój 2014)
Jerzy Leśniak – Sławomir Tabkowski, „Gazeta Krakowska” w antrakcie. Wspomnienia redaktora, Katowice 2014

Biogramy:
Franciszek Leśniak – Ks. Tomasz Leśniak (1911–1941)
Piotr Gryźlak – Ks. Władysław Piątek (1932–2011)
Jerzy Leśniak – Stanisław Kudlik (1912–2014); Antoni Radecki (1913–2014); Franciszek Kurzeja (1919–2014)
Maria Kruczek – Marian Piwowar (1924–2014)
Bogusław Kołcz – Izak Goldfinger (1925–2014)

Kronika:
Maria Kruczek – Działalność PTH w Nowym Sączu w 2014 roku
Barbara Bałuc – 60 lat działalności Koła Przewodników PTTK Oddział „Beskid”
Jerzy Leśniak – Nowy Sącz w 2014 roku
Zbigniew Wolanin – Nikifor w Kijowie
Zapiski bibliograficzne
Marta Treit – Materiały do bibliografii Sądecczyzny za 2014 rok
*
„Biblioteka Rocznika Sądeckiego”:
Adam Stadnicki – Wspomnienia

(JB)
Fot. JB


Dziękujemy za przesłanie błędu