Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 30 maja. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
28/08/2019 - 00:15

Salon Przemysłu Turystycznego: o internacjonalizacji firm branży turystycznej

O internacjonalizacji działalności firm z branży turystycznej, podczas Salonu Turystycznego, dyskutowali: Wiesław Pióro, prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. oraz prof. dr hab. Aleksander Panasiuk z Zakładu Przedsiębiorczości w Turystyce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Panel prowadził Jerzy Bochyński, prezes Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

Turystyka międzynarodowa jest częścią wymiany międzynarodowej. Przyczyn jej rozwoju należy poszukiwać w ogólnej teorii stosunków gospodarczych. Składają się na nie: handel produktami materialnymi i usługami (usługi turystyczne, transport pasażerski), przepływ kapitału i wiedzy technicznej, a także samoistny ruch ludzi. 

Głównymi obszarami zainteresowań naukowych prof. Aleksandra Panasiuka są: ekonomika usług i turystyki, zarządzanie usługami, turystyką i jakością, marketing usług, a także polityka społeczno-gospodarcza i regionalna. To autor ok. 400 publikacji naukowych i naukowo-badawczych, w tym ok. 30 monografii naukowych (autorskich i współautorskich). Uzupełniająco interesuje się zagadnieniami funkcjonowania sektora usług i handlu. Uczestniczył w stażach naukowych w Szwecji, Niemczech i licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

- Goście z zagranicy przebywają w Polsce średnio około dwie i pół doby, a nawet nieco mniej. Nie możemy porównywać się z krajami basenu Morza Śródziemnego. Lepiej pod tym względem wypadają gminy uzdrowiskowe, w tym Krynica, a jeszcze lepiej Kołobrzeg - mówił profesor Aleksander Panasiuk. Kluczowym problemem i pytaniem polskiej turystyki jest, co zrobić, aby zatrzymać klienta na dłużej - dodawał profesor Aleksander Panasiuk.

- W turystyce patrzymy na ikony Małopolski, takie jak zamek na Wawelu w Krakowie czy kopalnię soli w Wieliczce. Ale mamy też inny, niesamowity potencjał tutaj, na Sądecczyźnie. Jednak, czy wiemy o wszystkich wspaniałych wydarzeniach dziejących się w subregionie, skupiającym trzy powiaty? Podejrzewam, że nie - zauważał Wiesław Pióro, prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA.

- Mówiąc o sukcesie w zakresie globalizacji branży turystycznej musi stać się on wartością dodaną do sukcesu gospodarczego naszego regionu. Nie możemy opierać się jedynie na branży turystycznej.  Musimy zrobić to, o czym mówił mój przedmówca, czyli zapytać, jak zatrzymać klienta na dłużej. Ale dlaczego tak słabo gramy na siebie? - uzupełnił swą wypowiedź Wiesław Pióro. I dodał: - Otwarta wymiana turystyczna generuje korzyści ekonomiczne: względne zmiany ceny, wzrost i dywersyfikację produkcji, podnosi jakość świadczonych usług przy znacznie niższych kosztach.

***

Dla przedsiębiorców branży turystycznej polecamy zaangażowanie takie projekty sprzyjające internacjonalizacji usług jak "Aktywnie w Małopolsce", projekt Fundacji Sądeckiej, która jest organizacją pozarządową, powstałą w 1992 r. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju Sądecczyzny poprzez realizację licznych akcji oświatowych, edukacyjnych, sportowych, społecznych - projektów, które skierowane są do różnych grup i środowisk. Od początku swej działalności podejmowała i nadal podejmuje wiele inicjatyw na rzecz promocji kultury fizycznej i sportu masowego jako najlepszego sposobu kształtowania postawy młodych ludzi. Ważną płaszczyzną aktywności Fundacji jest realizacja działań promujących sport i zdrowy styl życia.

Korzyści z udziału w projekcie "Aktywnie w Małopolsce" dla uczestniczący w nim firm to przede wszystkim:

  • Możliwość pozyskania nowych klientów
  • Prezentacja oferty swojej firmy w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w folderze promocyjnym
  • Promocja firmy w kraju i za granicą
  • Udział w międzynarodowych targach (m.in. Hiszpania, Dania, Włochy, Gruzja) i wizytach studyjnych

Chcesz dowiedzieć się więcej o funduszach europejskich? Skorzystaj z sieci punktów informacyjnych Funduszy Europejskich:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: [email protected]
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: [email protected]
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: [email protected]
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: [email protected]
  • ​​​Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: [email protected].

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

(MK) fot. autDziękujemy za przesłanie błędu