Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 9 sierpnia. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
26/10/2019 - 09:30

Dobra książka: A. M. Stefaniak, „Camino de Santiago" (6)

Santiago był bratem św. Jana Ewangelisty, a obaj – synami rybaka Zebedeusza i Marii Salomé, kuzynki Maryi – Matki Jezusa. Podobnie jak ich ojciec bracia trudnili się rybołówstwem. Powołani jako pierwsi przez Jezusa zostawili wszystko, by pójść za Nim (Mt 4,21).

Kim był św. Jakub Starszy czyli apostoł Santiago?

Święty Jakub Starszy, znany w Hiszpanii jako Santiago Mayor* lub apostoł Santiago, urodził się około 5 roku p.n.e. w Betsaidzie (Galilea) u brzegów jeziora Genezaret. Zmarł w roku 44 n.e. w Jerozolimie (Judea).

Jego imię niektórzy autorzy wywodzą od „Yakin”, co w języku hebrajskim ma znaczyć „niech Jahwe uczyni cię silnym”. Inni tłumaczą je jako „ten, który podtrzymuje”. Tak zwała się jedna z dwóch kolumn z kapitelem w kształcie kwiatu lotosu, usytuowanych przy wejściu do świątyni Salomona. Po jej zburzeniu przez Nabuchodonozora II w roku 587 p.n.e. obie kolumny zostały przewiezione do Babilonii jako trofeum wojenne.

Santiago był bratem św. Jana Ewangelisty, a obaj – synami rybaka Zebedeusza i Marii Salomé, kuzynki Maryi – Matki Jezusa. Podobnie jak ich ojciec bracia trudnili się rybołówstwem. Powołani jako pierwsi przez Jezusa zostawili wszystko, by pójść za Nim (Mt 4,21). Należeli do Jego najbliższych uczniów. Ewangelie wspominają św. Jakuba Starszego przy różnych okazjach. Razem ze swym bratem Janem oraz Piotrem był obecny podczas wskrzeszenia córki Chaira (Mk 5,37), był świadkiem Przemienienia Pańskiego na górze Tabor (Mt 17,1nn), a także obecny w ogrodzie Oliwnym jako jeden z trzech towarzyszących Jezusowi uczniów, niemogących zwalczyć snu (Mt 26,37). Po zmartwychwstaniu Chrystusa brał udział w cudownym połowie ryb w Jeziorze Tyberiadzkim (J 21,1–8). Wspomniany jest także w Dziejach Apostolskich (1,12–14).

Z powodu gwałtownego charakteru obu braci, Jakuba i Jana, Jezus nazwał „synami gromu”, boanerges w języku aramejskim (Mk 3,17; Łk 9,52–56). Nie należy mylić Jakuba Starszego z Jakubem Młodszym (Santiago Menor), który został pierwszym biskupem chrześcijan w Jerozolimie, przewodniczył soborowi jerozolimskiemu (Dz 15,1–33) i zginął ukamienowany w roku 62. W języku hiszpańskim imiona takie, jak Santiago, Tiago, Diego czy Jaime są odpowiednikami imienia Jakub, tak jak w innych językach James (ang.), Jaques (franc.), Jacob (niem.).

Anna Maria Stefaniak, „Camino de Santiago. Między historią, legendą i mitem”, Wydawnictwo WAM, 2018

Dziękujemy Wydawnictwu WAM za udostępnienie wybranych fragmentówDziękujemy za przesłanie błędu