Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
23/03/2015 - 11:28

Ks. prof. Marian Zając poprowadzi rekolekcje w sądeckiej bazylice

W najbliższy piątek – 27 marca, wielkopostne rekolekcje rozpoczną wierni z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Poprowadzi je ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając.
Rekolekcje potrwają trzy dni – do Niedzieli Palmowej, która w tym roku przypada 29 marca. W poniedziałek i wtorek (30, 31 marca) parafia zaprasza na przedświąteczną spowiedź.
***
Ks. prof. Marian Zając urodził się w 1959 roku w Nowym Sączu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Wielogłowach, a po jej ukończeniu podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu, gdzie w roku 1979 złożył egzamin maturalny. Następnie rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Tytuł magistra teologii otrzymał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w roku 1985. 26 maja 1985 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1985-1988 pracował jako wikariusz i katecheta szkół średnich w Tarnowie, a następnie do 1992 roku na tym samym stanowisku w Nowym Sączu.

W roku 1992 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie celem odbycia studiów specjalistycznych z zakresu katechetyki. Od 1 października 1996 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, agregowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Prowadził wykłady, ćwiczenia oraz seminarium naukowe z katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie oraz wykłady w Instytucie Teologicznym dla Świeckich. Równocześnie pracował w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na stanowisku referenta wydziału odpowiedzialnego za sprawy kadrowe, formację stałą katechetów świeckich oraz pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora nauki religii w okresie od 1996 do 2000 roku.

W latach 1998-99 otrzymał nominację na stanowisko Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawców oraz asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z siedzibą w Tarnowie. Od października 2000 roku jest związany umową o pracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie. W roku 2002 został mianowany rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski na dwie kadencje do 2001 r. Natomiast na 331 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 8 – 9 marca 2005 roku, został zatwierdzony jako Konsulator Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski na pięcioletnią kadencję.

Oprac. (KB)
Biogram za: www.katechetyka.eu
Fot. KB 


Dziękujemy za przesłanie błędu